The World's Tagalog Movies and Filipino Music Store


  •  by Author
  •  by Publisher
  •  by Category

We accept Visa, Mastercard, American Express, JCB and Discover credit cards

Kolonyal Na Patakaran At Ang Nagbabagong Kamalayang Filipino: Musika Sa Publikong Paaralan Sa Pilipinas, 1898-1935
Kolonyal Na Patakaran At Ang Nagbabagong Kamalayang Filipino: Musika Sa Publikong Paaralan Sa Pilipinas, 1898-1935
Category Filipino
 Music
 Education
Publisher Ateneo Press
Author Raul C. Navarro
Pages 260 pages.
Dimension 6 x 9
Copyright 2007
Price US$ 31.95
 Bookpaper ISBN9715505130

Sa pag-aaral ni G. Navarro, pinagsikapan niyang saliksikin ang mga hayag at di-hayag na patakarang kolonyal sa larangan ng musika at ang implikasyon nito sa kamalayan ng katutubo. Kinalap niya ang mga materyal na artifak tulad ng mga awit o musika, mga opisyal na dokumento, at mga aklat pangmusika, at sinuri ang mga ito gamit ng teorya ni Foucault, ang iba pang kabatiran mula sa kritikal na teorya, at ang mga napagtagumpayan ng Sikolohiyang Pilipino sa pangkalahatan. Ibinunga nito ang isang pagbasa sa mga datos na nagpapatingkad sa mahigpit na ugnayan ng musika, kultura, at politika, at kumikilala sa masasalimuot na proseso at bias ng kolonyalismo, habang itinatampok din ang larawan ng pakikibaka ng mga Pilipino.

Nag-aambag ang pag-aaral ni G. Navarro sa iba't ibang larangan. Hindi lamang musika ang naging materyal ng pag-aaral kundi ang malawak na larang ng mga pangkulturang praktis. Ang totoo, ang kultura at politika ang naging tuon ng pag-aaral ng mga tekstong may kinalaman sa musika tungo sa imbestigasyon ng konstruksiyon nito. Ikalawa, sa pamamagitan ng makatuwirang paggamit ng teoryang pinanday sa kanluran kasabay ng mga teoryang nilinang sa bakuran ng Pilipinohiya, nakapagpalitaw ang mag-aaral ng bago at makabagong interpretasyon sa musika at sa edukasyong pangmusika sa bansa. Ikatlo, interdisiplinaryong lapit upang bigyang-linaw ang di-gaanong nasisipat pang mga aspekto ng kultura at kasaysayang Pilipino.

( US$ 31.95 Bookpaper )
Shipping

Quick Jump:
by Author   •   by Publisher   •   by Category

Search KC Book Section

Still can't find the book you want? If the book you want is not yet listed in our online catalog, write us now about your special order. If it exists, we will find it!
   Flag Counter
 

eCensus
Order copies of your Philippine birth certificate, marriage certificate or CENOMAR online!

 

Philippine Cigars Webstore
The finest Philippine blends
La Flor de la Isabela-Tabacalera Cigars:
Highly rated by Smoke magazine.

www.philippinesbestcigars.com

Baguio: The coolest place in the Phils
Baguio Tour

If you havent been to Baguio in the past 5 years, now is the best time to go!

www.haggiyo-mountain-tours.com

Food Delivery Service

Send HOT FOOD to your Family & Friends in the Philippines!
www.e-Kain.com

Travelling To The Philippines?
Asia Travel

Discounted rates online hotel booking
AsiaTravel.com
top up philippine mobile subscribers

 
 

 
 
QUICK INDEX:
Vintage B&W Tagalog Movies   •   Filipino Videos   •   OPM Music   •   Music/Concert Videos   •   Children's Videos
Educational Videos   •   Documentary Videos   •   Livelihood Videos   •   Phil CD-ROMs   •   Karaoke   •   Books   •   Unique Items
Pinoy Food   •   Pinoy T-Shirts   •   La Flor de la Isabela/Tabaqueria Cigars   •   Personal Care   •  
Policies  •   Privacy  •   Safe Shopping Guarantee  •   Cart  •   Check Out  •   Write to Webmaster  •   Contact Details

Online since December 28, 1998
Copyright and disclaimers © 1998- KabayanCentral.com

All rights reserved. The World's Filipino Store