The World's Tagalog Movies and Filipino Music Store


  •  by Author
  •  by Publisher
  •  by Category

We accept Visa, Mastercard, American Express, JCB and Discover credit cards

Kritikal Na Espasyo Ng Kulturang Popular
Kritikal Na Espasyo Ng Kulturang Popular
Category Filipino
 Literature
Publisher Ateneo Press
Author Rolando B. Tolentino
 Gary C. Devilles
Pages 406 pp.
Dimension 6 x 9 in
Copyright 2015
Price US$ 55.95
  Bookpaper ISBN9715507455

Sa koleksyong ito, sinisipat ang espasyo ng kulturang popular, ang kulturang popular bilang espasyo. At kung ito ay espasyo, nangangahulugan na may formasyon at transformasyong nagaganap sa mga indibidwal, grupo, komunidad, at bansang tumatangkilik nito. Hugot mula sa may apat na dekada ng araling kulturang popular na punahin hindi lamang ang teksto at ang sumusubaybay o tumatangkilik nito kundi maging ang mga kritiko na pumupuna rin, upang mabigyan mismo ng espasyo ang mga tunggalian ng ideolohiya at mga pananaw at mabanat nang husto ang mga teoryang ginagamit bilang lente ng pang-unawa.

Makapangyarihang ideolohikal at material na hulmahan ang kulturang popular ng pagpapahalaga’t kaayusan ng negosyo at estado. Kaya mahalaga rin ang matalas na mga balangkas bilang dulog sa isang kritikal na araling kulturang popular. Sa pagsusuri ng kulturang popular higit na mababanaag ang kondisyon ng idibidwal at estado sa edad ng neoliberalismo, at maaring lumikha sa aktwal na malikhaing artikulasyon ng indibidwal, mamamayan at grupo ng kontraryo at may kapantayang kaayusan.

( US$ 55.95 Bookpaper )
Shipping

Quick Jump:
by Author   •   by Publisher   •   by Category

Search KC Book Section

Still can't find the book you want? If the book you want is not yet listed in our online catalog, write us now about your special order. If it exists, we will find it!
   Flag Counter
 

eCensus
Order copies of your Philippine birth certificate, marriage certificate or CENOMAR online!

 

Philippine Cigars Webstore
The finest Philippine blends
La Flor de la Isabela-Tabacalera Cigars:
Highly rated by Smoke magazine.

www.philippinesbestcigars.com

Baguio: The coolest place in the Phils
Baguio Tour

If you havent been to Baguio in the past 5 years, now is the best time to go!

www.haggiyo-mountain-tours.com

Food Delivery Service

Send HOT FOOD to your Family & Friends in the Philippines!
www.e-Kain.com

Travelling To The Philippines?
Asia Travel

Discounted rates online hotel booking
AsiaTravel.com
top up philippine mobile subscribers

 
 

 
 
QUICK INDEX:
Vintage B&W Tagalog Movies   •   Filipino Videos   •   OPM Music   •   Music/Concert Videos   •   Children's Videos
Educational Videos   •   Documentary Videos   •   Livelihood Videos   •   Phil CD-ROMs   •   Karaoke   •   Books   •   Unique Items
Pinoy Food   •   Pinoy T-Shirts   •   La Flor de la Isabela/Tabaqueria Cigars   •   Personal Care   •  
Policies  •   Privacy  •   Safe Shopping Guarantee  •   Cart  •   Check Out  •   Write to Webmaster  •   Contact Details

Online since December 28, 1998
Copyright and disclaimers © 1998- KabayanCentral.com

All rights reserved. The World's Filipino Store