The World's Tagalog Movies and Filipino Music Store


by Author  •  by Publisher  •  by Category

We accept Mastercard!  Mastercard.  The Future of Money We accept Visa too! When you use American Express Cards, you will not be held responsible for unauthorized charges online! And now, Discover Card
Serve The People
Serve The People
Category Economics
 Filipino
Publisher Others
Author Bienvenido Lumbera
Pages
Dimension 600g
Copyright
Price US$ 50.95
  Bookpaper ISBN9710483433

Sa pagpapatupad ng mga patakaran ng neoliberal na globalisasyon sa loob ng Unibersidad ng Pilipinas ang korporatisadong modelo na umiiral sa mga kapitalistang bansa, laluna sa United States. Papaliit ang bahagi ng subsidyo ng mamamayan, malaki ang iniaasa sa tuition at iba pa pang bayarin ng mga estudyante, madikit sa mga malalaking korporasyong handang magbigay ng pera kapalit ng paggamit sa talino at iba pang rekurso ng unibersidad, at namamayagpag ang ideolohiya ng pagiging competitive at pagsukat sa halaga ng kontribusyon ng faculty ayon sa halaga nito sa pamilihan…

Sa ganitong kalagayan, lalong tumitindi at titindi ang tunggalian ng mga uri sa loob ng unibersidad… Ang Unibersidad sa loob ng unibersidad ay patuloy na lalakas habang patuloy na iniuugnay nito ang sarili sa mas malawak na kilusan para sa demokrasya at kalayaan na isinusulong ng iba’t ibang organisadong lakas ng mamamayan sa Pilipinas, at sa pandaigdigang kilusang anti-imperyalista sa buong mundo. Ito ang landas na tinahak ng mga martir ng UP sa nakaraang mga dekada. At ang mga maritr natin ang magsisilbing patuloy na inspirasyon sa paggigiit, pagsusulong, at pagpapalawak sa kilusan paran ipanig ang UP sa hanay ng mamamayan sa susunod na 100 taon.

Ibon Foundation.

( US$ 50.95 Bookpaper )
Shipping

Quick Jump:
by Author  •  by Publisher  •  by Category

Search KC Book Section

Still can't find the book you want? If the book you want is not yet listed in our online catalog, write us now about your special order. If it exists, we will find it!
 

Ads by Kabayan
Philippine Food Delivery
Bring the Party to your Friends
and Relatives in the Philippines!
www.e-Kain.com

Filipina Beauty
Secrets, Tips and Tricks.
For the Beautiful Filipina
Filipina-Beauty-Secret

 

Philippine Web Sites
The Philippine Internet Directory
Culture, Tourism and Cities
www.Philippine-Tourism.biz
Ads by Kabayan
Pinoy Showbiz
Filipino Celebrity Profile, News
Angel, Piolo, Marian, Dingdong
www.Pinoy-Showbiz.biz

 
Ads by Kabayan
Philippine Business Directory
Business, Lifestyle, Entertainment
Showbiz, Tourism and Culture
Filipino.biz.ph

Business Intelligence Made Easy
Business Intelligence Tools
Ideas and Concepts
Business-Intelligence.Info

Excel Dashboard
Maximize ROI on IT Spending
Using Excel Dashboards
www.Excel-Dashboard.com

Business Intelligence
Tools and Solutions
Brewed to Perfection
www.BrewSoft.com/biz
QUICK INDEX: Vintage B&W Tagalog Movies  •  Filipino Videos  •  OPM Music   •   Music/Concert Videos  •  Children's Videos
Educational Videos  •  Documentary Videos  •  Livelihood Videos  •  Phil CD-ROMs  •  Karaoke  •  Books  •  Jewelry Creations  •  Unique Items
Pinoy Food  •  Pinoy T-Shirts  •  La Flor de la Isabela/Tabaqueria Cigars  •  Personal Care  •  Beauty Secrets  •  Distributed Directory
Policies •  Privacy •  Safe Shopping Guarantee •  Cart •  Check Out •  Write to Webmaster •  Contact Details

Online since December 28, 1998
Copyright and disclaimers © 1998, 2009 KabayanCentral.com.
All rights reserved. The World's Filipino Book Store