The World's Tagalog Movies and Filipino Music Store


by Author  •  by Publisher  •  by Category

We accept Mastercard!  Mastercard.  The Future of Money We accept Visa too! When you use American Express Cards, you will not be held responsible for unauthorized charges online! And now, Discover Card
Pagpapahalagang Sining Sa Filipino
Pagpapahalagang Sining Sa Filipino
Category Arts
 Filipino
Publisher Others
Author Jose A. Arrogante
Pages
Dimension 270g
Copyright
Price US$ 19.95
  Newsprint ISBN9710863061

Napakatayog ng Sining. Napakamahal kamtin.

Isang luhong walang karapatang tamasahin ng mga walang kusing.

Noon pa man, mga aristokrata, elitista, at burgis na may asal-sosyal, may pananaw-pulitikal, at may kapial, ang mga nabibilang sa alta-sosyedad na tanging sila-silang nagsasalamuhaan at nag-aangkin ng karapatang mamangha, marahuyo, at masiyahan sa ngalan ng sining.

Sila ang masusugid na patron nito na nakakapagbigay-komisyon sa mga artist na ipinta ng portreyt, na ililok ng estatwa, na itayo ng villa.

Sila rin ang nakakabili ng mga upuan sa balkonahe para panoorin nang delente ang pagtatangahal ng opera, gayundin, ng kantor at kantora, ng piyanista’t biyolinista, sampu ng buong orkestra para magsimfonya’t magkonsiyerto sa malaking estreswelo ng kanilang mansion.

NBS.

( US$ 19.95 Newsprint )
Shipping

Quick Jump:
by Author  •  by Publisher  •  by Category

Search KC Book Section

Still can't find the book you want? If the book you want is not yet listed in our online catalog, write us now about your special order. If it exists, we will find it!
 

Ads by Kabayan
Philippine Food Delivery
Bring the Party to your Friends
and Relatives in the Philippines!
www.e-Kain.com

Filipina Beauty
Secrets, Tips and Tricks.
For the Beautiful Filipina
Filipina-Beauty-Secret

 

Philippine Web Sites
The Philippine Internet Directory
Culture, Tourism and Cities
www.Philippine-Tourism.biz
Ads by Kabayan
Pinoy Showbiz
Filipino Celebrity Profile, News
Angel, Piolo, Marian, Dingdong
www.Pinoy-Showbiz.biz

 
Ads by Kabayan
Philippine Business Directory
Business, Lifestyle, Entertainment
Showbiz, Tourism and Culture
Filipino.biz.ph

Business Intelligence Made Easy
Business Intelligence Tools
Ideas and Concepts
Business-Intelligence.Info

Excel Dashboard
Maximize ROI on IT Spending
Using Excel Dashboards
www.Excel-Dashboard.com

Business Intelligence
Tools and Solutions
Brewed to Perfection
www.BrewSoft.com/biz
QUICK INDEX: Vintage B&W Tagalog Movies  •  Filipino Videos  •  OPM Music   •   Music/Concert Videos  •  Children's Videos
Educational Videos  •  Documentary Videos  •  Livelihood Videos  •  Phil CD-ROMs  •  Karaoke  •  Books  •  Jewelry Creations  •  Unique Items
Pinoy Food  •  Pinoy T-Shirts  •  La Flor de la Isabela/Tabaqueria Cigars  •  Personal Care  •  Beauty Secrets  •  Distributed Directory
Policies •  Privacy •  Safe Shopping Guarantee •  Cart •  Check Out •  Write to Webmaster •  Contact Details

Online since December 28, 1998
Copyright and disclaimers © 1998, 2009 KabayanCentral.com.
All rights reserved. The World's Filipino Book Store