The World's Tagalog Movies and Filipino Music Store


  •  by Author
  •  by Publisher
  •  by Category

We accept Visa, Mastercard, American Express, JCB and Discover credit cards

Ang Imahen: Batay Sa Isang Alamat
Ang Imahen: Batay Sa Isang Alamat
Category Filipino
 Children
Publisher Others
Author Simplicio P. Bisa
Pages 43 pp
Dimension
Copyright 2011
Price US$ 7.95
  Newsprint ISBN9719900139

Maligayang pagbabasa! Ang seryeng ito, Mga Kuwentong Pambata, ay may layuning maging matatas ang bawat mag-aaral sa paggamit ng wikang Filipino, sa pamamagitan ng mga babasahing pumapaksa sa iba't ibang bagay. Sumasaklaw ito sa iba't ibang karanasang abot ng pang-unawa ng mga bata, gayundin sa mga paksang nagtataglay ngmga kasagutan sa maraming katanungang gigising sa kanilang murang kamalayan. Layunin din ng seryeng ito na mapahalagahan ang mga babasahing akma para sa mga batang Pilipinong mag-aaral.

Ang totoo, maaari itong basahin ng sinumang gustong alamin at pahalagahan ang literaturang Filipino. Mababakas sa mga ito ang sariling kultura sapagkat ang mga akdang kabilang sa serye ay nagtataglay ng mga bagay na Pilipino. Sa huling grupong ito ng mga mambabasa, maaari nang huwag pag-ukulan ng pansin ang mga tulong sa pag-aaral at mga kaugnay na gawain. Sapat na ang masiyahan sila sa ginawa nilang pagbabasa. Hindi naman mawawala ang kasiyahan, sapagkat ang bawat kuwento sa katipunang ito ay nasulat ayon sa pamantayan ng pagsulat ng isang masining na katha.

Ang seryeng ito ay may anyong workbook. Ang bawat kuwento ay may kasamang mga tulong sa pag-aaral, paglinang ng talasalitaan, pag-alam sa daloy ng mga pangyayari, paglinang sa mga kahalagahang pantao, at iba pang gawaing makatutulong sa paghubog ng pagkamalikhain ng bawat mag-aaral. Gayundin, mararanasan nila ang pagbasang nangangailangan ng higit na malalim na pag-unawa sa bawat akda. Lahat ng mga gawaing kaugnay ng pag-aaral ng kuwento ay sinikap na maging kawili-wili at kapaki-pakinabang. Ang lahat ay inaasahang magagawa ng bawat mag-aaral sa patnubay ng guro. Higit na bagay ang mga kuwento sa seryeng ito bilang karagdagang babasahin (supplementary reading material) para sa mga mag-aaral na nasa ikaapat na baitang hanggang sa nasa huling baitang sa elementarya. Gayunman, angkop pa rin ito sa mga nasa higit na mababang baitang kung mayroon na silang sapat na kahandaan at kasanayan sa pagbabasa.

Published by C & E Publishing.

( US$ 7.95 Newsprint )
Shipping

Quick Jump:
by Author   •   by Publisher   •   by Category

Search KC Book Section

Still can't find the book you want? If the book you want is not yet listed in our online catalog, write us now about your special order. If it exists, we will find it!
   Flag Counter
 

eCensus
Order copies of your Philippine birth certificate, marriage certificate or CENOMAR online!

 

Philippine Cigars Webstore
The finest Philippine blends
La Flor de la Isabela-Tabacalera Cigars:
Highly rated by Smoke magazine.

www.philippinesbestcigars.com

Baguio: The coolest place in the Phils
Baguio Tour

If you havent been to Baguio in the past 5 years, now is the best time to go!

www.haggiyo-mountain-tours.com

Food Delivery Service

Send HOT FOOD to your Family & Friends in the Philippines!
www.e-Kain.com

Travelling To The Philippines?
Asia Travel

Discounted rates online hotel booking
AsiaTravel.com
top up philippine mobile subscribers

 
 

 
 
QUICK INDEX:
Vintage B&W Tagalog Movies   •   Filipino Videos   •   OPM Music   •   Music/Concert Videos   •   Children's Videos
Educational Videos   •   Documentary Videos   •   Livelihood Videos   •   Phil CD-ROMs   •   Karaoke   •   Books   •   Unique Items
Pinoy Food   •   Pinoy T-Shirts   •   La Flor de la Isabela/Tabaqueria Cigars   •   Personal Care   •  
Policies  •   Privacy  •   Safe Shopping Guarantee  •   Cart  •   Check Out  •   Write to Webmaster  •   Contact Details

Online since December 28, 1998
Copyright and disclaimers © 1998- KabayanCentral.com

All rights reserved. The World's Filipino Store