The World's Tagalog Movies and Filipino Music Store


  •  by Author
  •  by Publisher
  •  by Category

We accept Visa, Mastercard, American Express, JCB and Discover credit cards

Sangguniang Gramatika Sa Wikang Filipino
Sangguniang Gramatika Sa Wikang Filipino
Category Filipino
 Language
Publisher Sentro ng Wikang Filipino
Author Fe Laura R. Quetua
 Vilma M. Resuma
 Fernanda P. Aganan
 Paulina B. Bisa
 Wilfreda J. Legaspi
 Carmelita S. Lorenzo
 Anatalia G. Ramos
 Teresita P. Semorlan
Pages 85 pp.
Dimension 18 x 25 cm.
Copyright 1999
Price US$ 10.95
  Bookpaper ISBN9718781501

Pinamatnugutan nina Mario I. Miclat at Romulo P. Baquiran Jr.

Marami nang pag-aaral sa gramatika ng iba't ibang wika at wikain sa Filipinas mula pa noong siglo 16.

Sinangguni ang marami sa mga gramatikang ito upang maging batayan sa pagbuo ng librong ito.

Buhay at dinamikong wika ang Filipino.

Nabuo ito sa napakahabang panahon-mula sa mayamang panitikan sa mga kabisera, lalo na sa Kamaynilaan, at sa aktibong interaksiyon ng mga Filipino na may kani-kanilang wikang etniko.

Tanggap ng Filipino ang pagpasok ng mga bagong salita at termino mula sa iba't ibang larangan: sa edukasyon, negosyo, kultura, ekonomiya, at politika.

Ang wikang ito na ginagamit, sinasalita, at isinusulat ang siyang itinakdang pambansang wika sa Konstitusyon ng Filipinas ng 1987.

( US$ 10.95 Bookpaper )
Shipping

Quick Jump:
by Author   •   by Publisher   •   by Category

Search KC Book Section

Still can't find the book you want? If the book you want is not yet listed in our online catalog, write us now about your special order. If it exists, we will find it!
   Flag Counter
 

eCensus
Order copies of your Philippine birth certificate, marriage certificate or CENOMAR online!

 

Philippine Cigars Webstore
The finest Philippine blends
La Flor de la Isabela-Tabacalera Cigars:
Highly rated by Smoke magazine.

www.philippinesbestcigars.com

Baguio: The coolest place in the Phils
Baguio Tour

If you havent been to Baguio in the past 5 years, now is the best time to go!

www.haggiyo-mountain-tours.com

Food Delivery Service

Send HOT FOOD to your Family & Friends in the Philippines!
www.e-Kain.com

Travelling To The Philippines?
Asia Travel

Discounted rates online hotel booking
AsiaTravel.com
top up philippine mobile subscribers

 
 

 
 
QUICK INDEX:
Vintage B&W Tagalog Movies   •   Filipino Videos   •   OPM Music   •   Music/Concert Videos   •   Children's Videos
Educational Videos   •   Documentary Videos   •   Livelihood Videos   •   Phil CD-ROMs   •   Karaoke   •   Books   •   Unique Items
Pinoy Food   •   Pinoy T-Shirts   •   La Flor de la Isabela/Tabaqueria Cigars   •   Personal Care   •  
Policies  •   Privacy  •   Safe Shopping Guarantee  •   Cart  •   Check Out  •   Write to Webmaster  •   Contact Details

Online since December 28, 1998
Copyright and disclaimers © 1998- KabayanCentral.com

All rights reserved. The World's Filipino Store