The World's Tagalog Movies and Filipino Music Store


  •  by Author
  •  by Publisher
  •  by Category

We accept Visa, Mastercard, American Express, JCB and Discover credit cards

Angkan Ni Socrates
Angkan Ni Socrates
Category Philosophy
 Filipino
Publisher Sentro ng Wikang Filipino
Author Malaya Ronas
Pages 150 pp.
Dimension 18 x 25 cm.
Copyright 1998
Price US$ 12.95
  Bookpaper ISBN9718781781

Layunin ng aklat na talakayin ang mga kaisipan na humubog sa kanluraning pananaw hinggil sa lipunan, ekonomiya, at politika. Labing-walong piling pilosopo mula sa klasikong panahon ng mga Griyego at Romano hanggang sa kontemporanyong panahon ang napapaloob sa aklat. Limang tema ang nag-uugnay sa iba't ibang panahon na saklaw ng aklat: 1) layunin ng lipunan, 2) kalikasan ng tao, 3) mga uri ng estado, 4) pagbabago ng lipunan at estado, at 5) mga pangunahing isyu ng ekonomiya.

Mabisang paraan ang ganitong paglalahad upang isalarawan ang ebolusyon ng mga kasalukuyang teorya sa larangan ng sosyolohiya, ekonomiks, at agham pampolitika. Higit na mauunawaan ang mga kontemporanyong usaping teoretikal sa agham panlipunan sa pamamagitan ng isang pananaw na tumutukoy sa kanilang pinagmulan.

( US$ 12.95 Bookpaper )
Shipping

Quick Jump:
by Author   •   by Publisher   •   by Category

Search KC Book Section

Still can't find the book you want? If the book you want is not yet listed in our online catalog, write us now about your special order. If it exists, we will find it!
   Flag Counter
 

eCensus
Order copies of your Philippine birth certificate, marriage certificate or CENOMAR online!

 

Philippine Cigars Webstore
The finest Philippine blends
La Flor de la Isabela-Tabacalera Cigars:
Highly rated by Smoke magazine.

www.philippinesbestcigars.com

Baguio: The coolest place in the Phils
Baguio Tour

If you havent been to Baguio in the past 5 years, now is the best time to go!

www.haggiyo-mountain-tours.com

Food Delivery Service

Send HOT FOOD to your Family & Friends in the Philippines!
www.e-Kain.com

Travelling To The Philippines?
Asia Travel

Discounted rates online hotel booking
AsiaTravel.com
top up philippine mobile subscribers

 
 

 
 
QUICK INDEX:
Vintage B&W Tagalog Movies   •   Filipino Videos   •   OPM Music   •   Music/Concert Videos   •   Children's Videos
Educational Videos   •   Documentary Videos   •   Livelihood Videos   •   Phil CD-ROMs   •   Karaoke   •   Books   •   Unique Items
Pinoy Food   •   Pinoy T-Shirts   •   La Flor de la Isabela/Tabaqueria Cigars   •   Personal Care   •  
Policies  •   Privacy  •   Safe Shopping Guarantee  •   Cart  •   Check Out  •   Write to Webmaster  •   Contact Details

Online since December 28, 1998
Copyright and disclaimers © 1998- KabayanCentral.com

All rights reserved. The World's Filipino Store