The World's Tagalog Movies and Filipino Music Store


  •  by Author
  •  by Publisher
  •  by Category


We accept Visa, Mastercard, American Express, JCB and Discover credit cards

Sentro ng Wikang Filipino

Sentro ng Wikang Filipino

Naninindigan ang Unibersidad ng Pilipinas sa pagpapayaman at pagpapayabong ng Filipino bilang pambansang wika. Tugon sa itinadhana ng Konstitusyon, ipinapatupad ng UP ang patakarang pangwika na gagabay sa mabisang paggamit sa Filipino bilang midyum ng pagtuturo at opisyal na wika ng komunikasyon. Ito ang layunin sa pagtatatag ng UP Sentro ng Wikang Filipino (UP-SWF).

Mula nang maitatag noong 1989, puspusang isinulong ng SWF ang pagpapayaman sa Filipino bilang pambansang wika sa pamamagitan ng pagtanggap ng kontribusyon mula sa mga wika ng Filipinas at wikang dayuhan. Itinatag ang Komite sa Wika na binubuo ng mga tagapag-ugnay mula sa mga autonomous unit ng unibersidad. Tungkulin ng komite ang pagpapaunlad sa Filipino bilang "lingua franca". Sa ganitong tunguhin, gagamitin din ang Filipino bilang wika sa pananaliksik at gawaing panlabas.

Nakatuon ang UP-SWF sa produksiyon ng mga gamit-panturo sa Filipino tulad ng proyektong Aklatang- Bayan. Dito, inihahanda ang mga bagong textbuk at librong sanggunian sa Filipino na tumatalakay sa iba't ibang larangan mula agham at matematika hanggang literatura at araling panlipunan, para sa kolehiyo, hay- iskul, at maging sa elementarya. Mga propesor at iskolar ng Unibersidad ang sumusulat ng mga librong ito.

Bukod sa mga nasabing libro, naglilimbag din ang SWF ng iba't ibang publikasyon tulad ng journal na Daluyan, glosari, at diksiyonaryo. Nalimbag na, halimbawa, ang "English-Filipino Legal Dictionary", at puspusang tinatapos ang "UP Diksiyonaryong Filipino". Nakahanda nang ilimbag ang gramatika ng wikang Filipino at kartilya sa ispeling at estilo. Bukod dito, isinasalin naman para sa panlahatang edukasyon sa UP ang mga nobela, sanaysay, at pilosopikal na sulatin.

Sa larangan ng pagpapalaganap at estandardisasyon, isinagawa ng UP ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kolehiyo at unibersidad na pinangungunahan ng Sanggunian ng mga Unibersidad at Kolehiyo sa Filipino (SANGFIL). Bukod sa UP, kabilang sa SANGFIL ang Ateneo de Manila University, Central Luzon State University, De La Salle University, Far Eastern University, Miriam College, Philippine Normal University at Polytechnic University of the Philippines. Matapos ang unang pambansang kumperensiya ng SANGFIL noong Agosto 8-9, 1996, umabot sa 64 kolehiyo at unibersidad ang kasapi ng SANGFIL. Noong 1997, ang Unang Pandaigdig na Kumperensiya ng SANGFIL ay may temang "Ang Wikang Filipino sa Panahon ng Impormasyon." Nitong 1998, "Ang Wika sa Nagkakaisang Republika" ang tema ng ikapat na Kongreso.

Itinataguyod din ng UP-SWF ang USWAG UP Visayas ukol sa mga gawain para sa pagpapayaman ng wikang Filipino. Sa UP Tacloban, isinasagawa ang taunang Timpalak Iluminado Lucente sa pagbigkas at pagtatanghal ng dula. Idinadaos naman sa UP Cebu College ang pagbibigay ng Gawad Lope K. Santos at Gawad Cecilio Lopez para sa mga indibidwal at institusyong may pangunahing ambag sa pagpapayaman sa wikang Filipino.

Nagsasagawa rin ng seminar at workshop ang SWF sa mga autonomous unit upang palaganapin ang paggamit sa Filipino. Nagsisilbi itong paraan para makakuha ng lexicon mula sa mga wikang panrehiyon. Idinaraos naman ang buwanang talakayan, ang Kapihan sa Wika, para talakayin ang mga isyu sa paggamit sa Filipino sa iba't ibang antas at larangan.

Kamakailan, kinilala ng Manila Critics Circle (MCC) ang pagsisikap ng SWF na maisulong ang paglalathala ng mga textbuk at ibang publikasyon sa Filipino, sa paggagawad nito ng titulong "1997 Publisher of the Year" sa SWF. Binigyan din ng espesyal na citation ng MCC ang partikular na seryeng Aklat Paraluman ng SWF para mga textbuk sa agham at matematika.

Enter Sentro ng Wikang Filipino Book Store at KabayanCentral.com

Quick Jump:
by Author   •   by Publisher   •   by Category

Search KC Book Section

Still can't find the book you want? If the book you want is not yet listed in our online catalog, write us now about your special order. If it exists, we will find it!
   Flag Counter
 

eCensus
Order copies of your Philippine birth certificate, marriage certificate or CENOMAR online!

 

Philippine Cigars Webstore
The finest Philippine blends
La Flor de la Isabela-Tabacalera Cigars:
Highly rated by Smoke magazine.

www.philippinesbestcigars.com

Baguio: The coolest place in the Phils
Baguio Tour

If you havent been to Baguio in the past 5 years, now is the best time to go!

www.haggiyo-mountain-tours.com

Food Delivery Service

Send HOT FOOD to your Family & Friends in the Philippines!
www.e-Kain.com

Travelling To The Philippines?
Asia Travel

Discounted rates online hotel booking
AsiaTravel.com
top up philippine mobile subscribers

 
 

 
 
QUICK INDEX: Vintage B&W Tagalog Movies   •   Filipino Videos   •   OPM Music   •   Music/Concert Videos   •   Children's Videos
Documentary Videos   •   Livelihood Videos   •   Karaoke   •   Books   •   Unique Items
Pinoy Food   •   Pinoy T-Shirts   •   Personal Care   •   Distributed Directory
Shipping  •   Policies  •   Privacy  •   Safe Shopping Guarantee  •   Cart  •   Check Out  •   Write to Webmaster  •   Contact Details

Online since December 28, 1998
Copyright and disclaimers © 1998- KabayanCentral.com

All rights reserved. The World's Filipino Store