The World's Tagalog Movies and Filipino Music Store


  •  by Author
  •  by Publisher
  •  by Category

We accept Visa, Mastercard, American Express, JCB and Discover credit cards

Mga Piling Diskurso Sa Wika At Lipunan
Mga Piling Diskurso Sa Wika At Lipunan
Category Essays
 Filipino
Publisher UP Press
Author Pamela C. Constantino
 Monico M. Atienza
Pages 311 pp.
Dimension 6x9, 510g
Copyright 1996
Price US$ 12.95
  Bookpaper ISBN9715420648

Ang librong ito ay koleksyon ng mga artikulo o sanaysay ukol sa kahalagahan, kabuluhan at relasyon ng wika sa lipunana, sa parikular ang wikang pambansa, sa lipunang Pilipino. Layuning ipahayag ng librong ito na ang wika ay hindi lamang gamit sa komunikasyon kundi, higit pa dito, sa panlipunang kontrol.

Pinatunayan sa mga sanaysay ng narito na ang wika bilang isang panlipunang penomenon, ay mahalagang iugnay at tunay nang may malaking kaugnayan sa pulitika, nasyonalismo, usaping pangkababaihan, panitikan, edukasyon, ekonomiya, pilosopiya, kultura, ideolohiya, mass media, at maging sa medisina at astronomiya. Mahusay at matalinong naipaliwanag ang mga diskursong ito ng mga sumulat ng mga sanaysay ng pawang mga akademisyan sa larangan ng linggwistiks, kasaysayan,panitikan, pilisopiya, ekonomiks, sosyolohiya, agham pampulitika at aralin sa sining. Malaking tulong ang librong ito sa mga estudyante, guro at iskolar ng wika at lipunan.

Nagtapos ng kanyang A.B., M.A., at Ph.D. sa Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, si Pamela C. Constantino na Propesor sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas sa U.P. Diliman. Naging Tagapangulo rin siya sa nasabing departamento. Kasalukuyan, siya ay General Education system-wide Coordinator para sa Komunikasyon I at II at acting cordinator ng Committee on Research and Creative Works ng Kolehiyo ng Arte at Literatura sa nsabing pamantasan. Awtor at editor siya ng mga teksbuk at mga libro ukol sa wika at komunikasyon. Ilan dito ang Komunikasyon at Lipunan; Tungo sa Modernisasyon: Karanasan ng Malaysia, Indonesia at Pilipinas. MAliban sa mga librong nabanggit, marami rin siyang nasulat na mga sanaysay ng nauukol sa wika at lipunan at pagpaplanong pangwika na siyang larangang kanyang pinagkakadalubhasaan.

Si Monico M. Atienza ay isang mag-aaral at guro sa wika, panitikan at kulturang Pilipino; at may sinop ding tagamatyag ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Nagsilbing daluyan ng Kilusang Pambansa-Demokratiko sa Wika (U.P., 1992) at ng Bayan Ko: Mga Tula ng Pulitika at Pakikisangkot ni Jose Corazon de Jesus (U.P., 1995) at ng ilang mga artikulo, tala at tula sa Diliman Review, Daluyan at Philippine Collegian sa nakaraang ilang taon. Matagal-tagal nang nagsasalin ng mga sulatin mula sa wikang Ingles tungo sa wikang Filipino sa mga larangan ng agham pangkalikasan, agham panlipunan at pilosopiya , kasaysayan, kalinangan at kilusang mapagbago sa Pilipinas.

Pangarap maglimbag ng "Mga Tula-Tangka: Seryeng Kaibigan," kalipunan ng di kukulangin sa tatlumpu't walong inaakalang mga tula nga. Katulong na Propesor sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, Kolehiyo ng Arte at Literatura, U.P. sa Diliman. Kasalukuyang tinatapos ang kursong Ph.D. Filipino (Pagpaplanong Pangwika) sa nasabing unibersidad. Apatnapu't walong taon na, may nobenta anyos na ina na tapat na tagabasa ng ilang nasulat, at dalawang binatang naaasiwa sa wika ng kanilang katoto at ama.

( US$ 12.95 Bookpaper )
Shipping

Quick Jump:
by Author   •   by Publisher   •   by Category

Search KC Book Section

Still can't find the book you want? If the book you want is not yet listed in our online catalog, write us now about your special order. If it exists, we will find it!
   Flag Counter
 

eCensus
Order copies of your Philippine birth certificate, marriage certificate or CENOMAR online!

 

Philippine Cigars Webstore
The finest Philippine blends
La Flor de la Isabela-Tabacalera Cigars:
Highly rated by Smoke magazine.

www.philippinesbestcigars.com

Baguio: The coolest place in the Phils
Baguio Tour

If you havent been to Baguio in the past 5 years, now is the best time to go!

www.haggiyo-mountain-tours.com

Food Delivery Service

Send HOT FOOD to your Family & Friends in the Philippines!
www.e-Kain.com

Travelling To The Philippines?
Asia Travel

Discounted rates online hotel booking
AsiaTravel.com
top up philippine mobile subscribers

 
 

 
 
QUICK INDEX:
Vintage B&W Tagalog Movies   •   Filipino Videos   •   OPM Music   •   Music/Concert Videos   •   Children's Videos
Educational Videos   •   Documentary Videos   •   Livelihood Videos   •   Phil CD-ROMs   •   Karaoke   •   Books   •   Unique Items
Pinoy Food   •   Pinoy T-Shirts   •   La Flor de la Isabela/Tabaqueria Cigars   •   Personal Care   •  
Policies  •   Privacy  •   Safe Shopping Guarantee  •   Cart  •   Check Out  •   Write to Webmaster  •   Contact Details

Online since December 28, 1998
Copyright and disclaimers © 1998- KabayanCentral.com

All rights reserved. The World's Filipino Store