The World's Tagalog Movies and Filipino Music Store


  •  by Author
  •  by Publisher
  •  by Category

We accept Visa, Mastercard, American Express, JCB and Discover credit cards

Ang Bagong Lumipas I (salin Nina Lamberto E. Antonio At Ariel Dim. Borlongan Mula Sa A Past Revisited)
Ang Bagong Lumipas I (salin Nina Lamberto E. Antonio At Ariel Dim. Borlongan Mula Sa A Past Revisited)
Category Filipino
 History
Publisher UP Press
Author Renato Constantino
Pages 544 pp.
Dimension 6x9
Copyright 1997
Price US$ 25.95
  Bookpaper ISBN9715421733

Ang pakikibaka para sa pambansang liberasyon ng mga sambayanan sa mga astradong lugar ay nagpayaman sa kaalaman tungkol sa kasaysayan at nagtakda ng bagong perspektiba, bagong paraan ng pagtanaw sa mga pangyayari at pagsulat ng kasaysayang naging sandata ng mga kolonyalista sa hangarin nilang lumaging atrasado ang kanilang mga kolonya.

Maaring makapag_ambag ang mga istoryador ng Filipnas sa ganito kahalagang tunguhin sa pamamagitan ng muling pagbabalik sa apnahong nakalipas ng Filipinas upang maiwaksi ang kamalian na karaniwang bunga ng kumbensyonal historyo-grapiya sa pamamagitan ng pagpapakita ng papel ng sambayanan.

Ang aklat na ito ay isa ng munting pagtatangka tungo s a ganitongh direksiyon. Hindi ito nagtuturing bilang tunay na kasay sayan ng sambayanan, bagaman ang proseso ang pagwasak sa mito ng kasaysayang fdilipino at pagbubunyag sa ilang pangyayari at indibidwal sa panahong nakalipas ay bahagi ng animulaing gawain tungo sa pagpapnumbalik ng kasaysayan sa sambayanan.

( US$ 25.95 Bookpaper )
Shipping

Quick Jump:
by Author   •   by Publisher   •   by Category

Search KC Book Section

Still can't find the book you want? If the book you want is not yet listed in our online catalog, write us now about your special order. If it exists, we will find it!
   Flag Counter
 

eCensus
Order copies of your Philippine birth certificate, marriage certificate or CENOMAR online!

 

Philippine Cigars Webstore
The finest Philippine blends
La Flor de la Isabela-Tabacalera Cigars:
Highly rated by Smoke magazine.

www.philippinesbestcigars.com

Baguio: The coolest place in the Phils
Baguio Tour

If you havent been to Baguio in the past 5 years, now is the best time to go!

www.haggiyo-mountain-tours.com

Food Delivery Service

Send HOT FOOD to your Family & Friends in the Philippines!
www.e-Kain.com

Travelling To The Philippines?
Asia Travel

Discounted rates online hotel booking
AsiaTravel.com
top up philippine mobile subscribers

 
 

 
 
QUICK INDEX:
Vintage B&W Tagalog Movies   •   Filipino Videos   •   OPM Music   •   Music/Concert Videos   •   Children's Videos
Educational Videos   •   Documentary Videos   •   Livelihood Videos   •   Phil CD-ROMs   •   Karaoke   •   Books   •   Unique Items
Pinoy Food   •   Pinoy T-Shirts   •   La Flor de la Isabela/Tabaqueria Cigars   •   Personal Care   •  
Policies  •   Privacy  •   Safe Shopping Guarantee  •   Cart  •   Check Out  •   Write to Webmaster  •   Contact Details

Online since December 28, 1998
Copyright and disclaimers © 1998- KabayanCentral.com

All rights reserved. The World's Filipino Store