The World's Tagalog Movies and Filipino Music Store


  •  by Author
  •  by Publisher
  •  by Category

We accept Visa, Mastercard, American Express, JCB and Discover credit cards

Muog: Ang Naratibo Ng Kanayunan Sa Matagalang Digmaang Bayan Sa Pilipinas
Muog: Ang Naratibo Ng Kanayunan Sa Matagalang Digmaang Bayan Sa Pilipinas
Category Filipino
 History
Publisher UP Press
Author Gelacio Guillermo
Pages 480 pp.
Dimension 6x9 in., 740g
Copyright 1998
Price US$ 22.95
  Bookpaper ISBN9715422071

Tinipon sa Muog, ang Naratibo ng Kanayunan sa Matagalang Dimang Bayan sa Pilipinas ang iba't ibang tipo ng sulating prosa na pumapaksa sa armadong pakikibaka, rebolusyong agraryo at baseng bukid na isinusulong sa kanayunan ng Bagong Hukbong Bayan, ang pangunahing organisasyon at nasa absolutong pamumuno ng muling-tatag na Partido Komunista ng Pilipinas.

Kinalap ang mga sulating nalimbag noong mga taong 1972 hanggang 1997 sa mga sentral na publikasyon, pahayagang masa ng iba't ibang rehiyon, at hayag na mga publikasyon. Sa kabuua'y inilalarawan ng mga sulatin ang pag-unlad sa iba't ibang larangan ng gawain ng rebolusyonaryong kilusan sa buong bansa, ang pagkilos, sakripisyo at kabayanihan ng mga rebolusyonaryong pwersa at masang magbubukid, at ang pagsulong ng digmang bayan, paglihis sa estratehikong linya, at pagtutuwid sa pamamagitan ng Ikalawang Kilusang Pagwawasto na inilunsad noong 1992.

Ang mga manunulat ay mula sa hanay ng mga kadre at kasapi ng Pulang mandirigma, mga kasapi ng Pambansa-Demokratikong Prente, mga kasapi ng mga organisasyong masa sa kanayunan, at ng mga kabataang aktibista at propesyunal na nakabase sa lunsod. Ang aklat ay isinaayos ng Instityut sa Panitikan at Sining ng Sambayanan (IPASA). May paunang salita ni Jose Ma. Sison at introduksyon ni Gelacio Guillermo.

Si Gelacio Guillermo na nagsilbing patnugot ng aklat na ito ay lumahok sa International Writing Program ng Iowa. Kabilang sa mga aklat niyang nalathala ang Azukarera, kalipunan ng mga tula; Mga Kuwento ng Kanayunan, koleksyon ng mga maiikling kuwento; at Panitikan ng Pambansang Demokrasya, kalipunan ng mga sanaysay.

( US$ 22.95 Bookpaper )
Shipping

Quick Jump:
by Author   •   by Publisher   •   by Category

Search KC Book Section

Still can't find the book you want? If the book you want is not yet listed in our online catalog, write us now about your special order. If it exists, we will find it!
   Flag Counter
 

eCensus
Order copies of your Philippine birth certificate, marriage certificate or CENOMAR online!

 

Philippine Cigars Webstore
The finest Philippine blends
La Flor de la Isabela-Tabacalera Cigars:
Highly rated by Smoke magazine.

www.philippinesbestcigars.com

Baguio: The coolest place in the Phils
Baguio Tour

If you havent been to Baguio in the past 5 years, now is the best time to go!

www.haggiyo-mountain-tours.com

Food Delivery Service

Send HOT FOOD to your Family & Friends in the Philippines!
www.e-Kain.com

Travelling To The Philippines?
Asia Travel

Discounted rates online hotel booking
AsiaTravel.com
top up philippine mobile subscribers

 
 

 
 
QUICK INDEX:
Vintage B&W Tagalog Movies   •   Filipino Videos   •   OPM Music   •   Music/Concert Videos   •   Children's Videos
Educational Videos   •   Documentary Videos   •   Livelihood Videos   •   Phil CD-ROMs   •   Karaoke   •   Books   •   Unique Items
Pinoy Food   •   Pinoy T-Shirts   •   La Flor de la Isabela/Tabaqueria Cigars   •   Personal Care   •  
Policies  •   Privacy  •   Safe Shopping Guarantee  •   Cart  •   Check Out  •   Write to Webmaster  •   Contact Details

Online since December 28, 1998
Copyright and disclaimers © 1998- KabayanCentral.com

All rights reserved. The World's Filipino Store