The World's Tagalog Movies and Filipino Music Store


  •  by Author
  •  by Publisher
  •  by Category

We accept Visa, Mastercard, American Express, JCB and Discover credit cards

Ambagan 2009: Mga Salita Mula Sa Iba't Ibang Wika Sa Filipinas
Ambagan 2009: Mga Salita Mula Sa Iba't Ibang Wika Sa Filipinas
Category Filipino
 Language
Publisher UP Press
Author Galileo Zafra
Pages 208 pp.
Dimension 7 x 5, 420g
Copyright 2010
Price US$ 15.95
 Bookpaper ISBN9715426480

Ang “ambagan” o “ambag” ay salitang nasa bokabularyo ng iba’t ibang wika sa Filipinas. Sa kasalukuyang korpus ng wikang pambansa, ang salitang “ambag” ay may kahulugang “kontribusyon,” “abuloy,” “tulong,” “bigay.” Ang ambagan naman ay isang “kolektibong kontribusyon na pinagkakasunduan.” Sa Hiligaynon at Sebwano, ang ambag ay may kahulugang “pagsama-samahin.” Sa Pangasinan, ang ambag ay “kumilos nang sama-sama nang walang kabayaran.” Batay sa mga kahulugang ito na nalikom sa diksiyonaryo, masasabing angkop na angkop ang pamagat ng proyekto sa layunin nito. Tinatanaw dito na ang lahat ng kalahok ay magbibigay, kikilos nang sama-sama, at kung maaari, ay magkasundo tungo sa isang mahalagang mithiin—ang pagpapayaman ng wikang pambansa. Sa mas partikular, layunin ng proyekto na matukoy ang mahahalagang salita mula sa mga katutubong wika sa Filipinas na dapat mailahok sa wikang pambansa; maipaliwanag ang pangkultura at panlipunang kabuluhan ng mga salitang ito; at maipalaganap nang mas mabilis ang mga salita ….

( US$ 15.95 Bookpaper )
Shipping

Quick Jump:
by Author   •   by Publisher   •   by Category

Search KC Book Section

Still can't find the book you want? If the book you want is not yet listed in our online catalog, write us now about your special order. If it exists, we will find it!
   Flag Counter
 

eCensus
Order copies of your Philippine birth certificate, marriage certificate or CENOMAR online!

 

Philippine Cigars Webstore
The finest Philippine blends
La Flor de la Isabela-Tabacalera Cigars:
Highly rated by Smoke magazine.

www.philippinesbestcigars.com

Baguio: The coolest place in the Phils
Baguio Tour

If you havent been to Baguio in the past 5 years, now is the best time to go!

www.haggiyo-mountain-tours.com

Food Delivery Service

Send HOT FOOD to your Family & Friends in the Philippines!
www.e-Kain.com

Travelling To The Philippines?
Asia Travel

Discounted rates online hotel booking
AsiaTravel.com
top up philippine mobile subscribers

 
 

 
 
QUICK INDEX:
Vintage B&W Tagalog Movies   •   Filipino Videos   •   OPM Music   •   Music/Concert Videos   •   Children's Videos
Educational Videos   •   Documentary Videos   •   Livelihood Videos   •   Phil CD-ROMs   •   Karaoke   •   Books   •   Unique Items
Pinoy Food   •   Pinoy T-Shirts   •   La Flor de la Isabela/Tabaqueria Cigars   •   Personal Care   •  
Policies  •   Privacy  •   Safe Shopping Guarantee  •   Cart  •   Check Out  •   Write to Webmaster  •   Contact Details

Online since December 28, 1998
Copyright and disclaimers © 1998- KabayanCentral.com

All rights reserved. The World's Filipino Store