The World's Tagalog Movies and Filipino Music Store


  •  by Author
  •  by Publisher
  •  by Category

We accept Visa, Mastercard, American Express, JCB and Discover credit cards

Lagalag Ng Paglaya
Lagalag Ng Paglaya
Category Filipino
 Short Stories
Publisher UP Press
Author Rommel Rodriguez
Pages 204 pp.
Dimension 6 x 9, 310g
Copyright 2011
Price US$ 20.95
 Bookpaper ISBN9715426763

Nasa Lagalag ng Paglaya ang kuwento ng isang environmentalist na may bulok na ngipin, aliping sinagip ng dunong sa tiyak na panganib, mga mandirigmang mailap, at batang manggagamot na nilason ng digmaan ang puso’t isip. May sumasayaw na anino ng mga poon, paglisan ng pag-ibig sa syudad, at paghanap sa kadugong nawalay sa kabundukan. May kuwento tungkol sa bawal at huwad na disiplina ng estado, pagbuo sa naputol na ugnayan, paglaro sa kulay ng imahinasyon, at pananatili sa kawalang-katiyakan. May salaysay para magsilbing bago ang kakaiba, lumikha ng tiwalag na tala, at humubog ng mamamatay-tao sa anyo ng mistulang pinuno ng isang bansa.

( US$ 20.95 Bookpaper )
Shipping

Quick Jump:
by Author   •   by Publisher   •   by Category

Search KC Book Section

Still can't find the book you want? If the book you want is not yet listed in our online catalog, write us now about your special order. If it exists, we will find it!
   Flag Counter
 

eCensus
Order copies of your Philippine birth certificate, marriage certificate or CENOMAR online!

 

Philippine Cigars Webstore
The finest Philippine blends
La Flor de la Isabela-Tabacalera Cigars:
Highly rated by Smoke magazine.

www.philippinesbestcigars.com

Baguio: The coolest place in the Phils
Baguio Tour

If you havent been to Baguio in the past 5 years, now is the best time to go!

www.haggiyo-mountain-tours.com

Food Delivery Service

Send HOT FOOD to your Family & Friends in the Philippines!
www.e-Kain.com

Travelling To The Philippines?
Asia Travel

Discounted rates online hotel booking
AsiaTravel.com
top up philippine mobile subscribers

 
 

 
 
QUICK INDEX:
Vintage B&W Tagalog Movies   •   Filipino Videos   •   OPM Music   •   Music/Concert Videos   •   Children's Videos
Educational Videos   •   Documentary Videos   •   Livelihood Videos   •   Phil CD-ROMs   •   Karaoke   •   Books   •   Unique Items
Pinoy Food   •   Pinoy T-Shirts   •   La Flor de la Isabela/Tabaqueria Cigars   •   Personal Care   •  
Policies  •   Privacy  •   Safe Shopping Guarantee  •   Cart  •   Check Out  •   Write to Webmaster  •   Contact Details

Online since December 28, 1998
Copyright and disclaimers © 1998- KabayanCentral.com

All rights reserved. The World's Filipino Store