The World's Tagalog Movies and Filipino Music Store


  •  by Author
  •  by Publisher
  •  by Category

We accept Visa, Mastercard, American Express, JCB and Discover credit cards

Musika Sa Kasaysayan Ng Filipinas
Musika Sa Kasaysayan Ng Filipinas
Category Filipino
 History
 Music
Publisher UP Press
Author Raul C. Navarro
Pages 336 pp.
Dimension 6x9, 490g
Copyright 2016
Price US$ 30.95
 Bookpaper ISBN9715428095

Hindi matatawaran ang kahalagahan ng kasalukuyang aklat. Tinangka rito ni Dr. Raul C. Navarro sa unang pagkakataon na saliksikin at ilahad ang buong kasaysayan ng musika sa Pilipinas at ng Bayan ng Kapilipinuhan noong panahon ng transisyon mula sa kolonyang Kastila tungo sa unang isa’t kalahating dekada ng Okupasyong Amerikano na pinagdugtong ng Himagsikang 1896 at Republika ng Malolos (1890–1913). Mahalaga ngunit masalimuot na gawain ito na ramdam na ramdam naman ng may-akda. Napatunayan na nito ang kanyang kakayanan upang isagawa ito nang masinsinan. Nasulat na niya ang tungkol sa naging pag-aanyo ng musika noong panahon ng batas militar. Napatunayan din ito ni Dr. Navarro sa bahagi ng libro na tumatalakay sa panahon mula 1914 hanggang 1972; gayundin, mula EDSA Uno hanggang sa kasalukuyan. Ang buong dantaong ito ay masasabing dantaon ng “sinisikap” na integrasyon ng nakaraang pag-aanyo ng musikang Pilipino (bago 1914) sa kasalukuyang oryentasyong Kanluranin at “internasyonal,” oryentasyong lipos ng pag-aalala hinggil sa “katutubo” at “sinaunang” musika.

Binabati ko si Dr. Navarro sa kanyang makabuluhang pagpapasimuno sa isang gawaing esensiyal sa ating pang-unawa at pag-unawa sa sarili bilang isang kabuuang sosyopolitikal na lahi na may natatanging musika na malalim ang kasaysayan.
–Zeus A. Salazar, PhD Retiradong Propesor ng Kasaysayan, Unibersidad ng Pilipinas Diliman

( US$ 30.95 Bookpaper )
Shipping

Quick Jump:
by Author   •   by Publisher   •   by Category

Search KC Book Section

Still can't find the book you want? If the book you want is not yet listed in our online catalog, write us now about your special order. If it exists, we will find it!
   Flag Counter
 

eCensus
Order copies of your Philippine birth certificate, marriage certificate or CENOMAR online!

 

Philippine Cigars Webstore
The finest Philippine blends
La Flor de la Isabela-Tabacalera Cigars:
Highly rated by Smoke magazine.

www.philippinesbestcigars.com

Baguio: The coolest place in the Phils
Baguio Tour

If you havent been to Baguio in the past 5 years, now is the best time to go!

www.haggiyo-mountain-tours.com

Food Delivery Service

Send HOT FOOD to your Family & Friends in the Philippines!
www.e-Kain.com

Travelling To The Philippines?
Asia Travel

Discounted rates online hotel booking
AsiaTravel.com
top up philippine mobile subscribers

 
 

 
 
QUICK INDEX:
Vintage B&W Tagalog Movies   •   Filipino Videos   •   OPM Music   •   Music/Concert Videos   •   Children's Videos
Educational Videos   •   Documentary Videos   •   Livelihood Videos   •   Phil CD-ROMs   •   Karaoke   •   Books   •   Unique Items
Pinoy Food   •   Pinoy T-Shirts   •   La Flor de la Isabela/Tabaqueria Cigars   •   Personal Care   •  
Policies  •   Privacy  •   Safe Shopping Guarantee  •   Cart  •   Check Out  •   Write to Webmaster  •   Contact Details

Online since December 28, 1998
Copyright and disclaimers © 1998- KabayanCentral.com

All rights reserved. The World's Filipino Store