The World's Tagalog Movies and Filipino Music Store


  •  by Author
  •  by Publisher
  •  by Category

We accept Visa, Mastercard, American Express, JCB and Discover credit cards

Pagpasok Sa Eksena
Pagpasok Sa Eksena
Category Filipino
 Cinema
 Literature
Publisher UP Press
Author Chuckberry J. Pascual
Pages 364 pp.
Dimension 6x9, 540g
Copyright 2016
Price US$ 32.95
 Bookpaper ISBN9715428125

Hinihila tayo ng aklat sa madilim na mundo ng sinehan upang bigyang-liwanag ang ilang aspekto ng masalimuot na ugnayan ng kasarian, seksuwalidad, at espasyo. Sa matiyagang saliksik gamit ang metodong tekstuwal at etnograpiko, at matalisik na suring nakasandig sa araling pangkultura’t kabatirang nilinang ng mga Filipinong iskolar, matagumpay na naitanghal sa pag-aaral ang sinehan bilang espasyong homoseksuwal at kung paanong sa pamamagitan nito ay nakikipagtunggali sa dominante ang mga bakla. Ngunit ipinapaalala rin: ang mas mapagpasiyang pakikitunggali tungo sa paglaya ay nasa pagmumuni’t pag-alam sa mga kondisyon kung bakit kailangang mamalagi ng mga homoseksuwal sa madidilim na espasyo tulad ng sinehan. Sa matapang na paggalugad ni Pascual sa sinehan bilang larang ng pag-aaral, umuukit din siya ng mas malaking espasyo upang mag-ambag sa pagbabalikwas ng mga bakla sa lipunang Filipino.
—Galileo Zafra

( US$ 32.95 Bookpaper )
Shipping

Quick Jump:
by Author   •   by Publisher   •   by Category

Search KC Book Section

Still can't find the book you want? If the book you want is not yet listed in our online catalog, write us now about your special order. If it exists, we will find it!
   Flag Counter
 

eCensus
Order copies of your Philippine birth certificate, marriage certificate or CENOMAR online!

 

Philippine Cigars Webstore
The finest Philippine blends
La Flor de la Isabela-Tabacalera Cigars:
Highly rated by Smoke magazine.

www.philippinesbestcigars.com

Baguio: The coolest place in the Phils
Baguio Tour

If you havent been to Baguio in the past 5 years, now is the best time to go!

www.haggiyo-mountain-tours.com

Food Delivery Service

Send HOT FOOD to your Family & Friends in the Philippines!
www.e-Kain.com

Travelling To The Philippines?
Asia Travel

Discounted rates online hotel booking
AsiaTravel.com
top up philippine mobile subscribers

 
 

 
 
QUICK INDEX:
Vintage B&W Tagalog Movies   •   Filipino Videos   •   OPM Music   •   Music/Concert Videos   •   Children's Videos
Educational Videos   •   Documentary Videos   •   Livelihood Videos   •   Phil CD-ROMs   •   Karaoke   •   Books   •   Unique Items
Pinoy Food   •   Pinoy T-Shirts   •   La Flor de la Isabela/Tabaqueria Cigars   •   Personal Care   •  
Policies  •   Privacy  •   Safe Shopping Guarantee  •   Cart  •   Check Out  •   Write to Webmaster  •   Contact Details

Online since December 28, 1998
Copyright and disclaimers © 1998- KabayanCentral.com

All rights reserved. The World's Filipino Store