The World's Tagalog Movies and Filipino Music Store


  •  by Author
  •  by Publisher
  •  by Category

We accept Visa, Mastercard, American Express, JCB and Discover credit cards

Gitnang Uring Fantasya At Material Na Kahirapan Sa Neoliberalismo
Gitnang Uring Fantasya At Material Na Kahirapan Sa Neoliberalismo
Category Filipino
 Culture
Publisher UST Press
Author Rolando Tolentino
Pages 2010, 450g
Price US$ 23.95
 Bookpaper ISBN9715065634

Ang lampas-lampasang aspirasyon, libre naman kahit pa matumal ang tsansang makamit, ng gitnang uring fantasya ang epektibo at makapangyarihang ethos at etika ng paggagap sa kolektibong pagdanas sa kasalatan: ang material na kahirapang kinasasadlakan ng nakararami. Epektibong napainternalisa ng estado ang kawalang-kapangyarihan ng mamamayang makadanas sa labas ng gitnang uring fantasya. Wala itong safety net para sa historikal at mayoryang naghihikahos.

Ang mga kabanata sa libro ay pumapaimbalot sa paksang material na kahirapan at gitnang uring fantasya sa neoliberalismo. Ang tema ay ang pag-angat sa political na pagsusuri sa kulturang popular. Politikal ang pagsusuri dahil sa depolitisasyon ng kulturang popular sa sensibilidad ng tumatangkilik nito na tanggapin ang matatayog na pangarap kahit pa man salat ang batayang kondisyon.

Sinisipat n Rolando B. Tolentino sa kanyang bagong akda ang iba’t ibang aspeto ng buhay ng mga nasa gitnang uri. Bawat kabanata ng libro ay umiikot sa tema ng pag-angat gamit ang politikal na pagsusuri ng politikang popular. Mula sa paminsanang “malling,” pana-panahong pagkain sa Jollibee, hanggang sa Wowowee, dinidiskurso ni kritisismo ni Tolentino ang pagbibigay kahulugan sa kahirapan kalakip ang pag-usbong ng kulturang popular.

( US$ 23.95 Bookpaper )
Shipping

Quick Jump:
by Author   •   by Publisher   •   by Category

Search KC Book Section

Still can't find the book you want? If the book you want is not yet listed in our online catalog, write us now about your special order. If it exists, we will find it!
   Flag Counter
 

eCensus
Order copies of your Philippine birth certificate, marriage certificate or CENOMAR online!

 

Philippine Cigars Webstore
The finest Philippine blends
La Flor de la Isabela-Tabacalera Cigars:
Highly rated by Smoke magazine.

www.philippinesbestcigars.com

Baguio: The coolest place in the Phils
Baguio Tour

If you havent been to Baguio in the past 5 years, now is the best time to go!

www.haggiyo-mountain-tours.com

Food Delivery Service

Send HOT FOOD to your Family & Friends in the Philippines!
www.e-Kain.com

Travelling To The Philippines?
Asia Travel

Discounted rates online hotel booking
AsiaTravel.com
top up philippine mobile subscribers

 
 

 
 
QUICK INDEX:
Vintage B&W Tagalog Movies   •   Filipino Videos   •   OPM Music   •   Music/Concert Videos   •   Children's Videos
Educational Videos   •   Documentary Videos   •   Livelihood Videos   •   Phil CD-ROMs   •   Karaoke   •   Books   •   Unique Items
Pinoy Food   •   Pinoy T-Shirts   •   La Flor de la Isabela/Tabaqueria Cigars   •   Personal Care   •  
Policies  •   Privacy  •   Safe Shopping Guarantee  •   Cart  •   Check Out  •   Write to Webmaster  •   Contact Details

Online since December 28, 1998
Copyright and disclaimers © 1998- KabayanCentral.com

All rights reserved. The World's Filipino Store