The World's Tagalog Movies and Filipino Music Store


  •  by Author
  •  by Publisher
  •  by Category

We accept Visa, Mastercard, American Express, JCB and Discover credit cards

Hiwatig: Pagsipat Sa Mga Tekstong Poetiko At Popular
Hiwatig: Pagsipat Sa Mga Tekstong Poetiko At Popular
Category Essays
 Filipino
Publisher UST Press
Author Romulo P. Baquiran Jr.
Pages 2014, 234pp, 382g
Price US$ 22.95
 Bookpaper ISBN9715067355

Nasa Hiwatig ang masinsinang pagbasa ng mga tula at tekstong popular na naiakda sa nakaraang dalawang dekada. Bukod-bukod man sa anyo, napagkawing ng awtor ang pormal at historikong interpretasyon sa mga kilalang teksto sa larang ng literatura at kulturang popular.

Walang ibang manunulat sa kanyang henerasyon ang may pinakamaraming anyo ng panitikan na pinaglanguyan kundi si Romulo Baquiran, Jr.—tula, personal na sanaysay, at ngayon, kritikal na sanaysay. Matalas ang mga mata, alam kung saan bahagi ng lupang texto itutuon ang teinga, marunong manilo ng mga pakpak ng balita, at hasa ang punyal na ipinantatarak sa batong puso ng kasalukuyang mananaliksik at mamamayan.

Mahalagang kontribusyon ang mga kritikal na sanaysay dahil may pagtataya sa substansasyon ng panitikang pambansa na dinamiko, pasulong at mapagpalaya, at sa kulturang popular na mga panibagong arena ang tinutumbok ng susing pansin—ads ng radyo at print, kabataang pelikula.

At tulad ng mabuting kritiko’t historyador, buhay at binubuhay ni Baquiran ang naunang mga texto para susing mailatag ang predikamento ng kasalukuyan, nang sa gayon ay mas may linaw ang tanglaw sa kolektibong hinaharap.

Rolando B. Tolentino, Dekano, University of the Philippines, College of Mass Communication

( US$ 22.95 Bookpaper )
Shipping

Quick Jump:
by Author   •   by Publisher   •   by Category

Search KC Book Section

Still can't find the book you want? If the book you want is not yet listed in our online catalog, write us now about your special order. If it exists, we will find it!
   Flag Counter
 

eCensus
Order copies of your Philippine birth certificate, marriage certificate or CENOMAR online!

 

Philippine Cigars Webstore
The finest Philippine blends
La Flor de la Isabela-Tabacalera Cigars:
Highly rated by Smoke magazine.

www.philippinesbestcigars.com

Baguio: The coolest place in the Phils
Baguio Tour

If you havent been to Baguio in the past 5 years, now is the best time to go!

www.haggiyo-mountain-tours.com

Food Delivery Service

Send HOT FOOD to your Family & Friends in the Philippines!
www.e-Kain.com

Travelling To The Philippines?
Asia Travel

Discounted rates online hotel booking
AsiaTravel.com
top up philippine mobile subscribers

 
 

 
 
QUICK INDEX:
Vintage B&W Tagalog Movies   •   Filipino Videos   •   OPM Music   •   Music/Concert Videos   •   Children's Videos
Educational Videos   •   Documentary Videos   •   Livelihood Videos   •   Phil CD-ROMs   •   Karaoke   •   Books   •   Unique Items
Pinoy Food   •   Pinoy T-Shirts   •   La Flor de la Isabela/Tabaqueria Cigars   •   Personal Care   •  
Policies  •   Privacy  •   Safe Shopping Guarantee  •   Cart  •   Check Out  •   Write to Webmaster  •   Contact Details

Online since December 28, 1998
Copyright and disclaimers © 1998- KabayanCentral.com

All rights reserved. The World's Filipino Store