The World's Tagalog Movies and Filipino Music Store


  •  by Author
  •  by Publisher
  •  by Category

We accept Visa, Mastercard, American Express, JCB and Discover credit cards

May Mga Damdaming Higit Kaysa Atin
May Mga Damdaming Higit Kaysa Atin
Category Filipino
 Poetry
Publisher UST Press
Author Rio Alma
Pages 2015
Price US$ 17.95
 Bookpaper ISBN9715067553

Sa unang antas, aklat itong nagpapakita ng paggamit ng iba't ibang tradisyonal na hubog ng tula, katutubo man o Kanluranin, at kung paano higit na pakikinabangan ang tugma at/o sukat sa makabagong pagtula. Sa ikalawang antas, nais magpugay ni Rio Alma sa mga makapang-yarihang damdaming mahirap saklawin–ang mga bagay na maselan at nakapangangambang timbangin, kayâ laging binabalikan sa gunitâ, pinagninilayan sa kasalukuyan, at hinuhulaan sa o kung ano ang hinaharap. Ngunit narito rin ang tunay na katangian ng pagtulâ ni Rio Alma–may iba't ibang tinig at balatkayó: magiliw, mapangutyâ, nanunuyâ; may mga sestina sa agam-agam at pagkahinog, mga serenata sa giniginaw na gabi, pantoum sa umaga ng amapola, talingdaw sa tumatanda at dalit sa pambansang sining, rondel sa salita at sa babaeng kumakain ng salita, at mga villanelle sa mga minamahal at kahit sa matatag na republika. Mayaman, masalimuot, at sa huli'y makapangyarihan ang tula ni Rio Alma–laging liriko at satíriko, nagbubunyî, nagdadalamhatì, at naglalatag ng mga bitag at lunggatî–lalò na sa pagharap sa mga damdaming higit kaysa atin.

( US$ 17.95 Bookpaper )
Shipping

Quick Jump:
by Author   •   by Publisher   •   by Category

Search KC Book Section

Still can't find the book you want? If the book you want is not yet listed in our online catalog, write us now about your special order. If it exists, we will find it!
   Flag Counter
 

eCensus
Order copies of your Philippine birth certificate, marriage certificate or CENOMAR online!

 

Philippine Cigars Webstore
The finest Philippine blends
La Flor de la Isabela-Tabacalera Cigars:
Highly rated by Smoke magazine.

www.philippinesbestcigars.com

Baguio: The coolest place in the Phils
Baguio Tour

If you havent been to Baguio in the past 5 years, now is the best time to go!

www.haggiyo-mountain-tours.com

Food Delivery Service

Send HOT FOOD to your Family & Friends in the Philippines!
www.e-Kain.com

Travelling To The Philippines?
Asia Travel

Discounted rates online hotel booking
AsiaTravel.com
top up philippine mobile subscribers

 
 

 
 
QUICK INDEX:
Vintage B&W Tagalog Movies   •   Filipino Videos   •   OPM Music   •   Music/Concert Videos   •   Children's Videos
Educational Videos   •   Documentary Videos   •   Livelihood Videos   •   Phil CD-ROMs   •   Karaoke   •   Books   •   Unique Items
Pinoy Food   •   Pinoy T-Shirts   •   La Flor de la Isabela/Tabaqueria Cigars   •   Personal Care   •  
Policies  •   Privacy  •   Safe Shopping Guarantee  •   Cart  •   Check Out  •   Write to Webmaster  •   Contact Details

Online since December 28, 1998
Copyright and disclaimers © 1998- KabayanCentral.com

All rights reserved. The World's Filipino Store