The World's Tagalog Movies and Filipino Music Store

Unless otherwise specified, KabayanCentral DVDs are in multi-region format and should work in any DVD player.
 
KabayanCentral Region 3 Coded DVDs will ONLY play in multi-region DVD players or Region 3 (South East Asia, Taiwan, Korea, Hong Kong ) DVD players.
 
Also, almost all Tagalog videos do NOT have english subtitles. Unless specified in the video page, the video will NOT have subtitle features.

DISCLAIMER. KabayanCentral VCDs work with most US and European DVD and VCD players. However, some users have encountered problems using some VCDs on older model DVD and VCD players. Users are advised to consult the compatibility section of your VCD player first.

If you have doubts about your unit, we recommend you buy DVDs only instead of VCDs.
Latest Filipino Movies
Previous New Release List
Videos by Categories
Vintage B&W Movies
Concert Videos
English subtitlesWe accept Mastercard!  Mastercard.  The Future of Money We accept Visa too! When you use American Express Cards, you will not be held responsible for unauthorized charges online! And now, Discover Card
Kuwaresma Kuwaresma
Category Documentary
 Docu-Culture
Label Bookmark

Documentary Video

Total Running Time 45 minutes
Directed by Joey Conti
Writen by Nancy Pe Rodrigo

In Filipino

Taun-taon, sa panahon ng tag-araw, ginugunita at isinasabuhay ng mga Pilipino ang kasaysayan ng pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Hesukristo.

Tinaguriang Kuwaresma, ang apatnapung araw na pagsasagunitang ito ay nagsisimula sa Miyerkules ng Abo at nagtatapos sa Linggo ng Pagkabuhay.

Ang Miyerkules ng Abo ay simula ng isang banal at natatanging panahon, at upang ilagay ang sa sari li sa panahong ito, sinisimulan din ng mga tao ang paghahanda at paglilinis ng kalooban sa pamamagitan ng pangungumpisal, pag-aayuno, at pagbasa ng Pasyon.

Ngunit ang pinakamatinding paglilinis-loob ay nagaganap sa Biyernes Santo. Para sa maraming Pilipino, ito ang pinakamahalagang araw ng Kuwaresma dahil dito nila lubos na naipapakita ang kanilang pakikiramay kay Hesus at ang pagsasabuhay ng kanyang huling araw sa mundo.

Ipinakikita at ipinaliliwanag sa dokumentaryong ito ang iba't-ibang uri ng pagsasagunita at pagsasabuhay ng kasaysayan ni Hesus.

Bago tuluyang mawala at makalimutan ang mga ito, panoorin natin ang mga lumang ritwal ng Kuwaresma --- ang pabasa sa San Pablo, ang marangyang prusisyon ng mga poon at karosa sa Baliwag, ang Banal na Paglilibing sa Pakil at ang salubong sa Angono.

Tunghayan din ang mga uri ng penitensiya ng mga bata at kalalakihan sa Kalayaan at Kapitangan, at pakinggan ang kuwento ni Lucy --- ang unang babaeng nagpapako sa krus sa Kapitangan.

Sa dokumentaryong ito, makikita ang pagsasanib ng bago at luma, ng kolonyal at katutubong tradisyon ng Katolikong simbahan at ng taumbayan.

In Filipino.

( US$ 19.99 VHS )

Quick Jump:
Artist    Category    Releases    DVDs    English Subtitles

You don't Speak Tagalog?
Then see our list of videos with English substitles.

Having problems playing VCDs on your DVD or VCD player?
Then see our list of videos in DVD format.

Looking for Vintage Tagalog Movies? View our selection of Vintage B&W Videos from LVN and Sampaguita Pictures. Most are black and white, but we also have some color movie classics.

Still can't find the movie you want?
Just order unlisted Tagalog movies. If it exists, we will find it!

 

Ads by Kabayan
Philippine Food Delivery
Bring the Party to your Friends
and Relatives in the Philippines!
www.e-Kain.com

Filipina Beauty
Secrets, Tips and Tricks.
For the Beautiful Filipina
Filipina-Beauty-Secret

 
 

Philippine Web Sites
The Philippine Internet Directory
Culture, Tourism and Cities
www.Philippine-Tourism.biz
Ads by Kabayan
Pinoy Showbiz
Filipino Celebrity Profile, News
Angel, Piolo, Marian, Dingdong
www.Pinoy-Showbiz.biz
QUICK INDEX: Vintage B&W Tagalog Movies    Filipino Videos    OPM Music     Music/Concert Videos    Children's Videos
Educational Videos    Documentary Videos    Livelihood Videos    Phil CD-ROMs    Karaoke    Books    Jewelry Creations    Unique Items
Pinoy Food    Pinoy T-Shirts    La Flor de la Isabela/Tabaqueria Cigars    Personal Care    Beauty Secrets    Distributed Directory
Policies   Privacy   Safe Shopping Guarantee   Cart   Check Out   Write to Webmaster   Contact Details

Online since December 28, 1998
Copyright and disclaimers © 1998, 2012 KabayanCentral.com.
All rights reserved. The World's Tagalog Movies and Filipino Music Store