The World's Tagalog Movies and Filipino Music Store

Unless otherwise specified, KabayanCentral DVDs are in multi-region format and should work in any DVD player.
 
KabayanCentral Region 3 Coded DVDs will ONLY play in multi-region DVD players or Region 3 (South East Asia, Taiwan, Korea, Hong Kong ) DVD players.
 
Also, almost all Tagalog videos do NOT have english subtitles. Unless specified in the video page, the video will NOT have subtitle features.

DISCLAIMER. KabayanCentral VCDs work with most US and European DVD and VCD players. However, some users have encountered problems using some VCDs on older model DVD and VCD players. Users are advised to consult the compatibility section of your VCD player first.

If you have doubts about your unit, we recommend you buy DVDs only instead of VCDs.
Latest Filipino Movies
Previous New Release List
Videos by Categories
Vintage B&W Movies
Concert Videos
English subtitlesWe accept Visa, Mastercard, American Express, JCB and Discover credit cards

 
Flag Counter
 

Sagot Kita... Mula Ulo Hanggang Paa! Sagot Kita... Mula Ulo Hanggang Paa!
Category Action
 Drama
Label Ivory Records

Tagalog Movie

Pangarap ni Ador na mangibang bansa upang mahango sa kahirapan ang kanyang ina at kapatid ngunit dahilan sa mga huwad na papeles ay hindi siya nakaalis ng bansa.

Upang ikubli ang kabiguan ay nagpasya siyang manatili sa Kamaynilaan upang dito humanap ng panibagong kapalaran.

Samantala, si Ma. Cecilia ay minamahal at tinitingala ng masa dahil sa kanyang programang pangtelebisyon na nagkakaloob ng tulong sa mga maralita at kapuspalad.

Binigyan ni Ma. Cecilia ng trabaho si Ador bilang pasasalamat sa pagtatanggol nito sa kanya minsang bastusin siya ng mga siga.

Dahil dito ay natutuhan ni Ador na pag-ukulan ng pagmamahal si Ma. Cecilia.

Ngunit may kasintahan na si Ma. Cecilia. Ito ay si Butch Jarlego isang pilantropo, ngunit lingid sa kaalaman ni Ma. Cecilia at nang nakakarami na isa pala siyang galamay ng isang notorious na grupo na siyang nangbiktima kay Ador at gusto lang siyang gamitin nito sa maitim niyang balak.

Di nagtagal at nabisto rin ang tunay na pagkatao ni Butch kaya't upang makaligtas ay hinostage niya si Ma. Ceilia.

Nakipaglaban si Ador kay Butch at nailigtas niya si Ma. Cecilia. Pagkatapos ng gusot, nilisan ni Ador ang Kamaynilaan at nagbalik sa probinsiya ngunit kasama si Ma. Cecilia.

Directed by Felix E. Dalay

( US$ 13.99 VCD )

Quick Jump:
Artist   •   Category   •   Releases   •   DVDs   •   English Subtitles

You don't Speak Tagalog?
Then see our list of videos with English substitles.

Having problems playing VCDs on your DVD or VCD player?
Then see our list of videos in DVD format.

Looking for Vintage Tagalog Movies? View our selection of Vintage B&W Videos from LVN and Sampaguita Pictures. Most are black and white, but we also have some color movie classics.

Still can't find the movie you want?
Just order unlisted Tagalog movies. If it exists, we will find it!

 

Philippine Cigars Webstore
The finest Philippine blends
La Flor de la Isabela-Tabacalera Cigars:
Highly rated by Smoke magazine.

www.philippinesbestcigars.com

Baguio: The coolest place in the Phils
Baguio Tour

If you havent been to Baguio in the past 5 years, now is the best time to go!

www.haggiyo-mountain-tours.com

Food Delivery Service

Send HOT FOOD to your Family & Friends in the Philippines!
www.e-Kain.com

Travelling To The Philippines?
Asia Travel

Discounted rates online hotel booking
AsiaTravel.com

  top up philippine mobile subscribers

 

 

 
QUICK INDEX:
Vintage B&W Tagalog Movies   •   Filipino Videos   •   OPM Music   •   Music/Concert Videos   •   Children's Videos
Educational Videos   •   Documentary Videos   •   Livelihood Videos   •   Phil CD-ROMs   •   Karaoke   •   Books   •   Unique Items
Pinoy Food   •   Pinoy T-Shirts   •   La Flor de la Isabela/Tabaqueria Cigars   •   Personal Care   •  
Policies  •   Privacy  •   Safe Shopping Guarantee  •   Cart  •   Check Out  •   Write to Webmaster  •   Contact Details

Online since December 28, 1998
Copyright and disclaimers © 1998- KabayanCentral.com

All rights reserved. The World's Filipino Store