© 1998-2020 KABAYANCENTRAL.COM: The World's Filipino Store

OVER 20 YEARS OF DOING ONLINE BUSINESS!

 • Facebook App Icon

Track List:

 1. Singsing
 2. Pakisabi
 3. Misan Pa
 4. Kailangan Pa Wari
 5. Manangis Ya Ing Puso
 6. Babae Ko
 7. Queka Ya
 8. Pamaglugod Queng Unang Pamikit
 9. Ya O Yako
 10. Pabanwang Pamag Lugod
 11. Me Byasa Ne
 12. Magarbong Kasalan
 13. Araramdaman Ko
 14. Nong Balu Mo Mu

14 Best Capampangan Love Songs - Lourdes Pascua

SKU: CDVAACD-596
$15.50Price