© 1998-2019 KABAYANCENTRAL.COM: The World's Filipino Store

OVER 20 YEARS OF DOING ONLINE BUSINESS!

 • Facebook App Icon
 1. Mga Hudya Ka
 2. Hagki Ako Makadaghan
 3. Rosas Pandan
 4. Kagu-ol Nga Daw Ikamatay
 5. Hala Pa
 6. Sala Ba Diay
 7. Didto Sa Among Bukid
 8. Pahiyumi Ako
 9. Wa Nay Handomon
 10. Alibangbang
 11. Sala Sa Panahon
 12. Awit Kanimo
 13. Pobreng Alindahaw
 14. Sa Langit Maghayhay
 15. Damgohon Ko Ikaw
 16. Awit Sa Antolihaw
 17. Wa Ko Hisabti
 18. Laylay Sa Payag

18 All-Time Cebuano Hits Vol.16 CD - Mabuhay Singers

SKU: acd1144
$14.99Price