20 Best All-Time Ilocano Classic Hit Vol.13 - Ric Manrique Jr & Mabuhay Singers

20 Best All-Time Ilocano Classic Hit Vol.13 - Ric Manrique Jr & Mabuhay Singers

$19.99Price
 1. Naraniag A Bulan
 2. Ti Ayat Ti Maysa Nga Ubing
 3. Banatiran
 4. Asug Ti Ul-ulila
 5. Balasang Ti Away
 6. No Ammom La Koma
 7. Gapo Ti Sagoday Pintas Mu Ken
 8. Nagbanag Man A Sangsangit
 9. Banatiran
 10. Ayat Rimmusing
 11. Dungdungwen Canto
 12. Ania Ketdin Ni Ayat
 13. Senna Ay Toy Pusoc
 14. Biagco Indengam
-
00:00 / 00:00

1998-2020 KabayanCentral.com 

The World's Filipino Store

Over 20 YEARS Online