© 1998-2020 KABAYANCENTRAL.COM: The World's Filipino Store

OVER 20 YEARS OF DOING ONLINE BUSINESS!

 • Facebook App Icon

Track List:

 1. Medley of Christmas Songs
 2. Ang Pasko Ay Sumapit
 3. Talang Patnubay (Silent Night)
 4. Sa May Bahay Ang Aming Bati
 5. Pasayloa
 6. Nacio, Nacio, Pastores
 7. O Holy Night
 8. Saulogon
 9. Awitan ng mga Anghel
 10. Nagasata Cararua
 11. Halina Kayo't Pagmasdan
 12. Gabing Mahal
 13. Noong Unang Pasko
 14. O Magsaya
 15. Halina, Halina

A Philippine Christmas CD - Bayanihan

SKU: mmm045
$14.99Price