Ang Iyong Emergency Manwal: Handa Ka Na Ba?

Ang Iyong Emergency Manwal: Handa Ka Na Ba?

$9.99Price

Author: Paloma
Sa pamamagitan ng manwal ni Paloma, napapaalalahanan tayo na ang pagiging ligtas natin ay nagsisimula sa mga pagpili at kaukulang aksyon na ginagawa natin. Kailangang malaman natin ang bawat likas na kalamidad at maunawaan kung gaano tayo kahina sa mga panganib na kasama nito. Kailangang maging pamilyar tayo sa mga mekanismong mayroon tayo para mabawasan, kundi man maalis, ang impact ng mga naturang panganib.
C.2016 / Anvil

-
00:00 / 00:00

1998-2020 KabayanCentral.com 

The World's Filipino Store

Over 20 YEARS Online