Ang Pagbabalik ni Maria Makiling Unang Aklat

Ang Pagbabalik ni Maria Makiling Unang Aklat

$15.99Price

Author: Will P. Ortiz
Ito ang kaarawan ni Aya Aquiling na sabik niyang inaabangan. Maglalalabindalawang taon na siya sa petsang 12-12-12! May labindalawang paruparo na dumapo sa kanya. Suwerte raw iyong. At may birthday party pa siya. Kaya't di na niya pinansin ang iba pang mga kakaibang nangyayari sa kanya tulad ng paglapit ng mga galang hayop, biglaang paglago at pamumunga ng mga puno sa kanyang paligid, at pagsakit ng kanyang likod.

Pero nang sumapit ang hatinggabi, sa unang segundo ng kanyang kaarawan, magbabago ang takbo ng normal na buhay ng batang si Aya
C.2015 / UPP

-
00:00 / 00:00

1998-2020 KabayanCentral.com 

The World's Filipino Store

Over 20 YEARS Online