Anting-anting O Kung Bakit Nagtatago Sa Loob Ng Bato Si Bathala Book

Anting-anting O Kung Bakit Nagtatago Sa Loob Ng Bato Si Bathala Book

$25.95Price

Author: Nenita Pambid

Laman ng aklat ang mga natipong kwento at karanasan tungkol sa mga medalyong anting anting. Tinalakay dito kung saan matatagpuan at paano ginagawa ang mga anting-anting, at ang mga taong nakatulong sa pagtuklas at pag-unawa sa daigdig nito. Sinuri rin ang mga mito at simbolismong nakapaloob sa mga medalyon, pati na ang gamit, consagracio, oracion at pag aalaga nito. Ang pagdulog na ito sa daigdig ng anting-anting ay inaasahang makapag-aambag sa higit na pag-unawa sa pagkataong Pilipino.

C2000 / UPP

-
00:00 / 00:00

1998-2020 KabayanCentral.com 

The World's Filipino Store

Over 20 YEARS Online