Dead Balagtas

Dead Balagtas

$27.99Price

Story and illustrations by Emiliana Kampilan
Ang Dead Balagtas ang una at pinakamalikhaing komiks tungkol sa mahaba at makulay na kasaysayan ng Filipinas.
Sa unang tomong ito, isasalaysay ng isang maalam na babaylan ang pagsilang ng santinakpan mula sa mainit na pagmamahalan ni Tungkung Langit at Laon Sina. Saksihan ang pagbangon ng mga kontinente, ang banggaan ng mga karagatan, ang pag-iibigan ng dagat at lupa—mga puwersang bumuo at patuloy na humuhulma sa ating tahanan at bayan, ang Filipinas.
C.2017 / Adarna

-
00:00 / 00:00

1998-2020 KabayanCentral.com 

The World's Filipino Store

Over 20 YEARS Online