Dika Kaniak Nga Agduadua - Susan Cuevas

Dika Kaniak Nga Agduadua - Susan Cuevas

$14.99Price
 1. Dika Kaniak Nga Agduadua
 2. Maminsan Pay
 3. Sika Laeng
 4. Ay-Ayaten Ka
 5. Nasam-It A Kanta
 6. Pusok Ti Masugatan
 7. Pinadas Ko
 8. O Naraniag A Bulan
 9. Ayat Ko Napudno
 10. Dimo Iparikna
 11. Ni Ayat
 12. Lading Itek
 13. Panunutem Kuma
 14. No Mapukaw Ka
 15. I Da-Ay Ko
 16. Ballaigi
-
00:00 / 00:00

1998-2020 KabayanCentral.com 

The World's Filipino Store

Over 20 YEARS Online