© 1998-2020 KABAYANCENTRAL.COM: The World's Filipino Store

OVER 20 YEARS OF DOING ONLINE BUSINESS!

 • Facebook App Icon
 1. Dika Kaniak Nga Agduadua
 2. Maminsan Pay
 3. Sika Laeng
 4. Ay-Ayaten Ka
 5. Nasam-It A Kanta
 6. Pusok Ti Masugatan
 7. Pinadas Ko
 8. O Naraniag A Bulan
 9. Ayat Ko Napudno
 10. Dimo Iparikna
 11. Ni Ayat
 12. Lading Itek
 13. Panunutem Kuma
 14. No Mapukaw Ka
 15. I Da-Ay Ko
 16. Ballaigi

Dika Kaniak Nga Agduadua Vol.4 - Susan Cuevas

SKU: mmacd345
$14.99Price