Dila at Bandila Book

$10.00Price

Dila at Bandila: Ang paghahanap ng pambansang panlasa ng Filipinas

Author: Ige Ramos

 

no nga ba ang pagkaing Filipino? O mas maigi, paano naging Filipino ang pagkain?

Sa Dila at Bandila, ang unang aklat sa seryeng Lasa ng Republika, samahan si Ige Ramos sa kaniyang paghahanap sa pambansang panlasa ng Filipinas at alamin kung bakit, sa lahat ng mga pagkaing kilala ang ating lahi, may isang katangi-tanging grupo ng pagkaing Filipino ang para sa kaniya’y sumasagisag sa panlasang tunay na atin.

 

C2019, NP, 112pp, 5 × 7, Anvil

-
00:00 / 00:00

1998-2020 KabayanCentral.com 

The World's Filipino Store

Over 20 YEARS Online