Florante At Laura: Edisyong Tapat Kay Balagtas (2nd Ed.)

Florante At Laura: Edisyong Tapat Kay Balagtas (2nd Ed.)

$24.99Price

Author: Paolo Paculan    
Bilang Kritikal na Edisyon, isa itong pagsubok na buuin mula sa iba't ibang luma at mapagkakatiwalaang batayan ang orihinal na teksto ni Balagtas.

Interaktibong Edisyon din ito at nagtataglay ng sumusunod:

sapat na espasyo sa paligid ng mga berso;
mga larawang wasto at angkop;
mga depinisyong katapat mismo ng saknong; at
mga mungkahing gawain, gabay na tanong, at hirit.
Nawa'y sabay makatagpo at magustuhan ng mag-aaral itong mahalagang bahagi ng ating Pamanang Panitikan.
Reprinted 2017 / AUP

-
00:00 / 00:00

1998-2020 KabayanCentral.com 

The World's Filipino Store

Over 20 YEARS Online