Gapo (2nd Ed.) Book

Gapo (2nd Ed.) Book

$14.75Price

Gapo (At Isang Puting Pilipino Sa Mundo ng mga Amerikanong Kulay Brown)

Author: Lualhati Bautista

Ang nobelang ’Gapô ay nakapaglalagos at pumupunit sa tinatawag na ‘lambong ng palsong kamalayan.’”
—mula sa “Ang Nobelang Tagalog at Subersiyon ng Realidad” ni Rose Torres Yu

Sa Olongapo lumaki si Michael Taylor, Jr.—isang GI baby na hindi na nakilala ang ama. Kung anong galit ni Mike sa Amerika, siya namang pagkahumaling dito ni ng hostess na si Magdalena, na wala nang ibang hangad kundi makapangasawa ng kano. Nariyan rin si Ali na nagkukumahog makahanap ng mapapangasawa para lang magkaroon ng ama ang batang nasa pangangalaga niya. At si Modesto, isang manggagawa sa loob ng base-militar ng mga Amerkano na araw-araw dumaranas ng pagkaapi sa kamay ng mga puti.
Ito ay kuwento nina Mike, Magda, Ali, at Modesto. Pero higit pa, ito ay kuwento ng ’Gapo. Lupa ng Pilipino, batas ng Amerikano.

 

2018/NP/152pp/5.5x7.5in/195g/Anvil

-
00:00 / 00:00

1998-2020 KabayanCentral.com 

The World's Filipino Store

Over 20 YEARS Online