Gramatikang Filipino: Balangkasan

Gramatikang Filipino: Balangkasan

$35.99Price

Author: Resty Mendoza Ceña, Ricardo Ma. Duran Nolasco
SARIWANG PAGSUSURI NG BALARILA NG FILIPINO

Malaon nang humihiling ang mga nag-aaral at nagtuturo ng Filipino ng isang "sariwang" pagsusuri ng balarila ng Filipino para mapayaman pa ang karanasan sa pag-aaral ng wika.

PARA SA NAGHAHANAP NG MALALALIM NA KAALAMAN SA MGA GAWI NG WIKA

Isang pag-usisa sa mga mahahalaga at natatanging kakanyahan ng balarilang Filipino, na datapwa't naiiba, ay sumusunod din sa mga panlahatang prinsipyo ng wika.
Reprinted 2017 / UPP

-
00:00 / 00:00

1998-2020 KabayanCentral.com 

The World's Filipino Store

Over 20 YEARS Online