Kami sa Lahat ng Mataba

Kami sa Lahat ng Mataba

$27.99Price

Author: UZ Eliserio
Natatangi ang koleksyon ng mga kritikal na sanaysay na ito ni U Z. Eliserio. Lagi’t lagi niyang nagagawan ng paraan ang pagsasanib ng kanluraning mga teorya tungo sa praktikal na pagsuri ng sitwasyong kultural, politikal at panlipunan ng Pilipinas. Makabuluhang materyal ang kanyang mga inilalatag na pilosopikal na pag-unawa sa masalimuot na kondisyon ng tao gamit ang panitikan bilang lente. Nasasaling niya ang ating sensibilidad kaya matutuklasan natin na sa huli, ang sarili pala natin ang ating binabasa. 
C.2016 / USTPH

-
00:00 / 00:00

1998-2020 KabayanCentral.com 

The World's Filipino Store

Over 20 YEARS Online