© 1998-2020 KABAYANCENTRAL.COM: The World's Filipino Store

OVER 20 YEARS OF DOING ONLINE BUSINESS!

  • Facebook App Icon

Author: Rosario Nem Singh    
“Ang pinakadiwa ng alamat ay ang pangyayaring mahiwaga. Ito ay may bakas ng kahapong batbat ng kasaysayan. Walang tiyak na author or may-akda, mabilis at maikli ang kuwento ng karanasan.”

Over 60 native and foreign legends written in Filipino.
C.2015 / Anvil

Mga Piling Alamat sa Atin at sa Ibang Bansa

SKU: 9712728846
$6.99Price