Mula Tarima Hanggang At Iba Pang Mga Tula At Awit

Mula Tarima Hanggang At Iba Pang Mga Tula At Awit

$20.99Price

Author: Ericson Acosta
“Acosta was physically in prison but his creative imagination and his political resistance soared above dismal conditions and made him free.”Jose Ma. Sison

“Kinatawanan niya ang pagsasalita sa panig ng karaniwang tao: isinatinig ang kaisipan at damdamin ng buong bayang naghihimagsik.”E. San Juan Jr.
Reprinted 2016 / UPP

-
00:00 / 00:00

1998-2020 KabayanCentral.com 

The World's Filipino Store

Over 20 YEARS Online