O Naraniag A Bulan - Various Artists

O Naraniag A Bulan - Various Artists

$14.99Price
 1. Dungdungwen Kanto
 2. Ti Ayat Ti Maysa Nga Ubing
 3. Malinas Lay labi
 4. Andi Bali Rosing
 5. Ta Nagsaway A Pintas Mo
 6. Sungdo Ni Ayat
 7. Katuday
 8. Apay, apay?
 9. Toy Karayo
 10. Bullalayaw
 11. No Duaduaem Pay
 12. Sasainnek
 13. Nen Sakey ya Labi
 14. Bannatiran
 15. O Naraniag a Bulan
-
00:00 / 00:00

1998-2020 KabayanCentral.com 

The World's Filipino Store

Over 20 YEARS Online