Pag Mabilis Na Umalis Baka Di Naman Talaga Dumating At Iba Pang Kuwento

Pag Mabilis Na Umalis Baka Di Naman Talaga Dumating At Iba Pang Kuwento

$15.99Price

Author: Rolando B Tolentino
Sa ikatlong koleksyon ng maikling kwento ni Rolando B. Tolentino, ang mga iglap ay hitik sa kwento ng paglisan, pagdating, di pagbalik, pag-aantay, paglagi—pero parating puno ng pagtatagpo. Ang eksena ng tagpuan ay enkapsuladong sandali at sityo ng mga realidad, fantasya, angas, labis at kulang sa historikal, panlipunan, sarili, kapwa, kabalintunaan, paradox, pagnanasa, at pagdanas.

Pag-ibig ang puno’t dulo gayong malawak at malalim ang pagdanas sa aspirasyonal na spero ng buhay na ito. Umiibig tayo kanino, ng ano, saan, kailan, bakit, paano, at para kanino—na bawat isa ay may kanya-kanyang pagmumundo at minumundo ng pag-ibig. Umiibig nga ba tayo talaga, o umiibig lang tayo sa idea na umiibig tayo, umiibig pa tayo, iibig at iibigin tayo?

Ang Pag Mabilis na Umalis Baka Di Naman Talaga Dumating, at Iba Pang Kwento ay isang musa ng pagdanas at mundo ng mga iglap na hitik at said sa pag-ibig, pagkatao, at pakikipagkapwa-tao. Lipad-sadsad para sa posibilidad at pagkakataong makaalagwa at pag-asang magtagumpay.
C.2017 / UPP

-
00:00 / 00:00

1998-2020 KabayanCentral.com 

The World's Filipino Store

Over 20 YEARS Online