© 1998-2019 KABAYANCENTRAL.COM: The World's Filipino Store

OVER 20 YEARS OF DOING ONLINE BUSINESS!

 • Facebook App Icon
 1. Luwalhatiin Ka
 2. Mapagmahal
 3. Nang Ang Buhay Ko'y Pagharian
 4. Nag-iisa
 5. Sa Iyong Paanan
 6. Nang Pagharian Mo
 7. Iisang Panawagan
 8. Tagapagmana
 9. Puno't Bunga
 10. Kahit Papaano

Papuri! 15 CD

SKU: mmdpcd405ha
$9.99Price