Peryodismo Sa Bingit Mga Naratibong Ulat Sa Panahon Ng Digmaan At Krisis

Peryodismo Sa Bingit Mga Naratibong Ulat Sa Panahon Ng Digmaan At Krisis

$15.99Price

Author: Kenneth Roland A. Guda
Iilan ang peryodista na may control sa paghamig ng salita at ng kapangyarihan nito, lalo na sa stilong new journalism (bagong peryodismo) na nagbabadya ng atm (at the moment) na coverage. Mula sa tradisyong pinasimulan ni Jose F. Lacaba at inilangkap sa Filipino’t inanyong personal na sanaysay ni Ricardo Lee, iniluwal ang mga akda ni Kenneth Guda: mga kwentong inetsapwera ng namamayaning midya, nananatiling napapanahon, may politikal na interes, may pinag-uugatan at pinagsasangahang advokasi, kaisa ng midya at sambayanang naghahangad ng struktural na pagbabago.
-Rolando Tolentino
Propesor, manunulat, at kritiko

Dumadaloy ang mga istorya at nagbabago sa bawat kuwento ang ritmo ng mga salita ni Kenneth. Halos pampelikula ang mga imahen pero puno ng pampulitikang leksiyon na gustong ibahagi ng may-akda. Ito ay mahusay na pamamahayag tungkol sa mga daigdig na hindi pinapansin o kaya’y binibigyan lang ng kaunting pansin ng mainstream media.
C.2016 / UPP

-
00:00 / 00:00

1998-2020 KabayanCentral.com 

The World's Filipino Store

Over 20 YEARS Online