© 1998-2020 KABAYANCENTRAL.COM: The World's Filipino Store

OVER 20 YEARS OF DOING ONLINE BUSINESS!

  • Facebook App Icon

Author: Alvin B. Yapan    
"Walang kamangha-mangha sa labo-labong at halos likas na tambalan at talaban ng mito at reyalidad, ng di-tunay at katotohanan, ng talulikas o sobrenatural, at pang-araw-araw o karaniwan, sa bansang Pilipino na mababalangkas sa mga naratibo ni Yapan ... Pinanunumbalik ng mga ito ang nawawalang at nakakalimutang Kasaysayan na magbibigay-katuturan sa mga laberinto at metamorposis ng sangkatauhan at sangkahayupang Pilipino." - mula sa Pambungad ni Oscar V. Campomanes
C2016 / AUP

Sangkatauhan Sangkahayupan

SKU: 9715507547
$19.99Price