© 1998-2020 KABAYANCENTRAL.COM: The World's Filipino Store

OVER 20 YEARS OF DOING ONLINE BUSINESS!

  • Facebook App Icon

Author: Rolando B Tolentino, Luna Sicat-Cleto
Tinutukoy ng “sapantaha” ang anumang hula, akala, o hinala. Kapag inilangkap sa sining ng pagkukuwento, ang ibinubunga’y pagsasakatawan din ng bisyon ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap, na hindi kinakailangang nakasalansan sa nakasanayan. Tinipon ng mga editor ang mga kontemporaneong kuwento sa Sapantaha sa hangaring hagipin ang kasalukuyang imahinasyon ng mga Pilipino. Maaaring tingnan ang koleksiyon bilang tinipong mga mito, mga piniga’t pinarikit na mga karanasang tumutugis sa nakasanayang pagpapatotoo at pagkatotoo. Kumikilos ang mga tauhan na wari bang naghahanap at, panaka-naka, natutukoy nila ang halaga ng mga nawala at epekto nito sa kanilang kawalan. Bilang simulain ng kuwento, binabadya rin ng Sapantaha ang pagbasag sa lente ng realismo, na lagi’t laging ang nakikita, nasasalat, at nadarama’y hindi lamang ang nakatakda, hindi lamang ang ikinukuwento.
C.2017 / UPP

Sapantaha: Kalipunan Ng Mga Maikling Kuwentong Spekulatibo At Imahinatibo

SKU: 9715428521
$27.99Price