© 1998-2020 KABAYANCENTRAL.COM: The World's Filipino Store

OVER 20 YEARS OF DOING ONLINE BUSINESS!

  • Facebook App Icon

Written by Edgar Calabia Samar
Designed and illustrated by Borg Sinaban
Bago naglaho si Janus habang naglalaro ng TALA, nakita ni Manong Joey sa utak nito ang hinahanap nilang paraluman. Sinundo ni Renzo si Mica sa Balanga para protektahan ito sa Angono at dahil may kaugnayan ito sa paralumang nakita ni Manong Joey kay Janus. Samantala, nasa Kalibutan pa rin sina Manong Isyo para hanapin si Mira na malamang na nakuha ng mga mambabarang. Walang kaalam-alam ang lahat kung nasaan na si Janus hanggang sa makita ni Manong Joey na humihiwalay ang anino ni Renzo sa katawan nito at maaaring matagal na pala itong ginagamit ng Tiyanak!
C.2017 / Adarna

Si Janus Sílang at ang Pitumpu't Pitong Pusong

SKU: 9715086226
$14.99Price