Sungdo Ni Ayat - Raul Sunico

Sungdo Ni Ayat - Raul Sunico

$15.50Price
 1. Sungdo Ni Ayat
 2. Manang Biday
 3. Apay, Apay?
 4. Bullalayaw
 5. Katuday
 6. Ta isem Mo
 7. Bannatiran
 8. Toy Karayo
 9. No Duaduaem Pay
 10. O naraniag A Bulan
 11. Ay, Ay Pay Toy Gasat
 12. Nagsabong Ken Ayat
 13. Ti Ayat Ti Maysa Nga Ubing
 14. Sabong Ni Mirasol
 15. Ta Nagsaway A pintas Mo
-
00:00 / 00:00

1998-2020 KabayanCentral.com 

The World's Filipino Store

Over 20 YEARS Online