The Best of Mabuhay Singers Vol.9 CD - Mabuhay Singers

The Best of Mabuhay Singers Vol.9 CD - Mabuhay Singers

$16.99Price
 1. Halina Sa Kabukiran
 2. Pandanggo Sa Pag-ibig
 3. Bahay Kubo
 4. Irog, Dumadalangin
 5. Buhay Sa Mundo
 6. Magsayawan
 7. Puso-pusuan
 8. Abaruray
 9. Tiririn-tiririn
 10. Dati Mong Pagmamahal
 11. Fiesta
 12. Talalay
 13. Ikaw Na Ang Bahala
 14. Awit Ng Pulubi
 15. Bakit Magsasayang
 16. Hindi Ko Makalimutan
 17. Lulay
 18. Isang Panaginip
 19. Bagong Lipunan
 20. Aawitan Kang Lagi
-
00:00 / 00:00

1998-2020 KabayanCentral.com 

The World's Filipino Store

Over 20 YEARS Online