The Devil’s Hell University Book

The Devil’s Hell University Book

$18.99Price

Author: Queen ABCDE

 

Si Devi ang nag-iisang babae sa kilalang pamilya ng mga Parker. Siya ay itinadhana na para patayin ng kanyang lolo at ama dahil itinuturing na isang kasalanan ang pagkakaroon ng babae sa kanilang angkan dahil sa isang masalimuot na nakaraan. Ngunit sa pagmamalasakit ng kanyang apat na mga Kuya ay napakiusapang buhayin na lamang si Devi at ipasok sa The Devil’s Hell University. Kasama ang mga ito, kailangang manirahan ni Devi roon sa isang kondisyon—si Devi Parker ay kailangang magpanggap bilang Devi Rivera upang hindi marungisan ang pinagkaiingatang reputasyon ng mga Parker.

Sa pagpasok ni Devi sa TDHU, isa ang natutunan niyang pinaniniwalaan ng mga estudyante rito: Para mailigtas mo ang sarili mo, it’s either papatay ka o mamamatay ka. Although she believes that everyone is expected to be selfish and evil, Devi remains to have a kind heart for all—including the one who rules the secret university, the King, Demon Lewisham.

Despite being considered as a curse in her family, will she be a blessing for everybody? Can an angel and a demon spark flames of love inside The Devil’s Hell University?

 

C2019, NP, 560pp, 5 × 8in, Anvil

-
00:00 / 00:00

1998-2020 KabayanCentral.com 

The World's Filipino Store

Over 20 YEARS Online